עיריית רעננה יוצאת בימים אלו במהלך שדרוג ושיפוץ רחוב החרושת לרווחת תושבי העיר והעסקים באזור.


עיריית רעננה, בהובלת מינהל ההנדסה ובשיתוף מינהלת העסקים רעננה, יוצאת בימים אלו במהלך שדרוג ושיפוץ רחוב החרושת בעיר לרווחתם של תושבי העיר והעסקים באזור.

המהלך יחל בחודש אוגוסט, וצפוי להימשך מספר חודשים. עבודות הפיתוח יתקיימו ברחוב החרושת במקטע שבין רחוב המלאכה ועד רחוב התעשייה, זאת, לאחר חשיבה מקיפה ובשיתוף עם הסוחרים ובעלי העסקים במקום, ובהתאם לצורכי השטח כפי שעלו מצדם.

בין היתר כוללת תכנית השדרוג – הרחבה ניכרת של המדרכה הקיימת ויצירת מדרכה חדשה ובה רצועת גינון עם עצי נוי, פריסת עמודי תאורה חדשים לאורך הרחוב, הסדרת החניה במקום והקצאת חניות ייעודיות לאופניים ואופנועים, הוספת אי תנועה במרכז הכביש, חידוש הכביש הקיים לרבות סימון וצביעה מחדש והוספת מעברי חצייה לשמירה על בטיחות עובדי הדרך.

על מנת לצמצם ככל הניתן את הפרת שגרת תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים ברחוב, תבוצע העבודה בחלוקה למקטעים, שיאפשרו המשך פעילות אופטימאלית של העסקים במקום. בנוסף, על מנת לאפשר היערכות העסקים לקראת עבודות השיפוץ, קיימה עיריית רעננה, בהובלת מנהלת העסקים פגישות עם בעלי העסקים וכן העבירה לידיהם מכתבים המפרטים את תכנית העבודה ולוחות הזמנים הצפויים.