Search

מרצ מקדמת חוק עזר עירוני: איסור הקמת מחיצות.

אתר כיפה פרסם כי סיעת מרצ בעיריית רעננה יוזמת חקיקת חוק עזר עירוני לאיסור הקמת מחיצות "במרחב הציבורי" וזאת משום שלטענתם המחיצות בין גברים לנשים מהוות "הדרת נשים".

מרצ רעננה קובלים על אירועים שונים בעלי אופי דתי שמתקיימים ברחובה של עיר כגון התפילה החגיגית בנוסח קרליבך לרגל יום העצמאות ואירוע ההמונים של ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה. שני אירועים אלה מתקיימים תחת כיפת השמיים ברחבת בית יד לבנים ומושכים קהל משתתפים רב.

פנינו לבקשת תגובה מיו"ר המועצה הדתית, אריה פרידמן, סגן ראש העיר לשעבר אשר יזם את אירועי התפילה החגיגית ביד לבנים: "איני מבין את הטענה על "הדרת נשים". הרי 400 הנשים שמגיעות לאירוע זה מדי שנה, לא היו מגיעות כלל אם לא הייתה מחיצה!! איך אפשר לקרוא לזה הדרה כאשר מקיימים בדיוק את דרישת ציבור הנשים. אני תמה על יוזמת החקיקה ובטוח שלא תצא אל הפועל. מה שמטריד הוא שסיעה השותפה בקואליציה יוזמת הצעת חוק כנגד הסיעה הדתית ונדמה כי כל מטרת היוזמה נועדה לפירוק השותפות ולדחיקת הסיעה הדתית מהקואליציה החוצה".

תגובה מעניינת נוספת פורסמה על ידי הרב חיים נבון בדף הפייסבוק שלו:

"אנשי מרצ ברעננה יוזמים איסור על תפילה פומבית שיש בה הפרדה בין גברים לנשים (https://www.kipa.co.il/now/56948.html). מה שאומר, שכאשר אנשי מרצ הצהירו כל השנים: "נגד כפייה, בעד חופש", הם התכוונו לומר: "נגד כפיית הערכים שלך, בעד כפיית הערכים שלי". וכאשר עיוותו את הפסוק "צדיק באמונתו יחיה" לכדי הסיסמה "איש באמונתו יחיה", הם למעשה התכוונו לומר: איש באמונתנו יחיה. נטורי מרצא.

דילוג לתוכן