בתחרות “מקווה נאה בישראל יפה” לשנת 2016 זכה מקווה רבוצקי בחמישה כוכבי יופי!

המקווה שהוקם על ידי העירייה בשותפות קבוצת תורמים וקהילת “אוהל ארי” נפתח בשנת 2014 ונמצא בתפוסה מלאה מאז פתיחתו. המקווה כולל בור טבילה אחד וחמישה חדרי הכנה.

זו פעם ראשונה שהמועצה הדתית רעננה מתמודדת בתחרות “מקווה נאה בישראל יפה”. יו”ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן, מסר שמארגני התחרות אמרו לו כי קבלת חמישה כוכבי יופי בפעם הראשונה בה משתתף מקווה בתחרות הינו הישג לא מבוטל. אך הוא אינו מסתפק בתעודה זו ובשנים הבאות הוא מבקש להגיע למעמד העל של המקוואות הבודדות המגיעות לרמה של מעל חמשת הכוכבים ושלצד הזכיה יש גם פרס כספי…

פרידמן: “לזכייה זו שותפים כול הגורמים העירוניים והפרטיים המעורבים ובראשם אגף ההנדסה בכלל ומנהלת מחלקת בנייה ציבורית בפרט, קהילת “אוהל ארי” וקבוצת תורמים. אבקש להודות לכול השותפים להקמת המקווה על תרומתם לזכייה בחמשת כוכבי היופי”.