שנה שניה ברציפות – מקווה רבוצקי זכה ב 5 כוכבי יופי בתחרות “מקווה נאה בישראל יפה” שהתקיימה על ידי המועצה לישראל יפה. יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן: “הישג אדיר אך היעד לשנה הבאה – לעלות מדרגה!”.


בתחרות “מקווה נאה בישראל יפה” לשנת 2017 זכה מקווה רבוצקי בחמישה כוכבי יופי!

המקווה שהוקם על ידי העירייה בשותפות קבוצת תורמים וקהילת “אוהל ארי” נפתח בשנת 2014 ונמצא בתפוסה מלאה מאז פתיחתו. המקווה כולל בור טבילה אחד וחמישה חדרי הכנה.

זו פעם שנייה ברציפות שהמועצה הדתית רעננה מתמודדת בתחרות “מקווה נאה בישראל יפה” ובכול שנה זכה מקווה רבוצקי ב 5 כוכבי יופי.

מבירור בתקנון המועצה לישראל יפה שארגנו את התחרות מסתבר כי לאחר קבלת שלוש פעמים ברציפות של חמישה כוכבי יופי ניתן להשתתף בתחרות מעמד העל של המקוואות, שבו לצד הזכייה יש גם פרס כספי.

יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן: “לזכייה זו שותפים עובדי המועצה הדתית, הבלניות ובראשם מנהלת מחלקת המקוואות ועובדי התחזוקה שלנו זאת בנוסף לכול הגורמים העירוניים והפרטיים המעורבים – אגף ההנדסה בעירייה, קהילת “אוהל ארי” וקבוצת התורמים. אבקש להודות לכול השותפים להקמת המקווה על תרומתם לזכייה הרצופה בחמשת כוכבי היופי”.