Search

מקווה מזרח נפתח לציבור הנשים.

המועצה הדתית פרסמה הודעה לציבור על פתיחת מקווה הנשים החדש במזרח העיר לתקופת הרצה.

המקווה החדש ברחוב רבוצקי 74 יהיה פתוח בשלב הראשון רק בערבי שבתות החל מ 10 דקות לאחר זמן הדלקת נרות ולמשך שעה בלבד. הסדר זה החל כבר בערב שבת האחרון פרשת "פקודי" כ"ט אדר א' וימשך עד להרחבת שעות הפתיחה גם לאורך השבוע.

הממונה על המועצה הדתית, הרב בן ציון ביליצקי מסר כי הפתיחה המוגבלת לשעה אחת בשבוע בשלב הראשון נובעת בשל עיכובים שאינם תלויים במועצה הדתית רעננה.

דילוג לתוכן