לאחר שנזקי הטבע פסלו הלכתית את מקווה הכלים במקווה פרץ שבשכונת קרית שרת עמלה המועצה הדתית להכשירו ולהחזירו לפעילות. לאחר מספר חודשים קצר – חוזר המקווה לשירות הציבור.