Search

מקווה הרצל ייסגר לשיפוצים למשך שבוע בחודש ינואר.

המועצה הדתית מתכננת שיפוצים במקוואות הנשים והגברים ברחוב הרצל במהלך חודש ינואר 2015, ובשל כך הודיע היום יו"ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן, כי יאלץ לסגור את המקוואות למשך שבוע ימים בעת ביתוע השיפוצים. תאריכים מדויקים של סגירת המקווה יתפרסמו במהלך חודש ינואר.

השיפוצים במקוואות הרצל יכללו שיפוץ מאסיבי של מתחם חדרי הכלות במקווה הנשים והחלפת צנרת המים למקוואות הנשים והגברים.

המועצה הדתית מבקשת שבשבוע שבו מקווה הרצל יהיה סגור לרגל השיפוצים הציבור יפנה למקוואות הבאים:

מקוואות נשים

מקווה קריית שרת – רח' פרץ 53. טל : 09-7711046

מקווה מזרח העיר – רח' רבוצקי 74 טל : 09-7652366

בכל מקרה של שאלה או בירור אנא פנו לגב' רבקה שטיין, אחראית מקוואות הנשים – מס. הנייד: 050-6678140.

מקוואות גברים

מקווה קריית שרת – רח' פרץ 53.

מקווה אלפסי – רח' אלפסי, שכונת בלוקונים.

דילוג לתוכן