Search
פתיחת מקווה גברים תו ירוק

מקווה גברים הרצל נפתח על פי מתווה התו הירוק

מקווה הגברים ברחוב הרצל יפתח ביום ראשון כ"ג אדר, ה 7.3 בהתאם למתווה ה"תו הירוק" ותוך שמירה קפדנית על מגבלות הקורונה של משרד הבריאות – רק בעלי דרכון ירוק יכולים להיכנס לטבול.


דילוג לתוכן