Search

מקווה במזרח העיר – נבחר הזוכה במכרז.

השבוע נפתחה קופסת ההצעות למכרז מס. 13/2012 – המכרז הפומבי להקמת מקווה טהרה במזרח העיר. במכרז התמודדו ארבע חברות המתמחות בבניית מקוואות בכל רחבי הארץ.

ןעדת המכרז ישבה על המדוכה ולמדה את הצעות ארבעת החברות המתמודדות. לאחר השוואת ההצעות וסקירת הנסיון המקצועי של כל חברה וחברה, נבחרה חברת הבניה שתקים את המקווה החדש. הצפי למשך הבניה הוא כשמונה חודשים כך שאם הכל יתנהל כפי שצריך הרי שגמר הבניה אמור לחול בטבת-שבט תשע"ג, ינואר-פברואר 2013.

מקורות ממסדרונות העירייה מספרים כי קיימת כמעט חפיפה מלאה בין ההערכה המקדמית של העירייה לסכום עלות בניית המקווה למחיר אותו ביקש הזוכה במכרז. בימים הקרובים יחתם ההסכם הסופי בין אגף ההנדסה לבין הקבלן הזוכה ולאחר מכן יפורסם שם הקבלן ופרטי הזכיה במכרז.

 

דילוג לתוכן