המועצה הדתית יצאה בפרסום על כוונתה להתקשר עם בית חב”ד רעננה כספק יחיד לשיפוץ מקווה אלפסי. בית חב”ד השיגו תורמים בסכום גדול גם לשיפוץ המקווה וגם להחזקתו במשך שנתיים. באם לא תקבל המועצה הדתית פניות מגורם אחר המעוניין לתרום, יוכרז בית חב”ד כ”ספק יחיד” .


מקווה אלפסי עומד בשיממונו זה זמן רב מאז שנסגר על ידי יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן בשל ונדליזם בלתי פוסק. עד לסגירתו לפני כשנתיים, שימש המקווה כמקווה גברים. בעת סגירת המקווה הסביר אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה כי ישיג ממשרד הדתות תקציב גדול לשיפוץ המקווה והסבתו למקווה נשים.

אריה פרידמן: “מקווה אלפסי נמצא צמוד לרחוב וייצמן ובשל הגידול המאסיבי הצפוי בשנים הקרובות בשכונות שמסביבו, 3,500 יחידות דיור בנווה זמר, 450 בשכונת פאת שדה, 150 בפרויקט פינוי בינוי בויצמן ותכניות בנוי נוספות, ומתוך ראייה של מספר שנים קדימה, הגעתי למסקנה שיש צורך דחוף במקווה נשים במיקום הזה. ולכן פניתי למשרד הדתות בבקשה להכיר במקווה אלפסי כמקווה המתאים למסלול “שיפוץ נרחב” שיהפוך את המקווה למקווה נשים עם אגף קטן ונפרד, הן במיקום והן בשעות הפעילות, לגברים.

פרידמן השיג ממשרד הדתות הכרה במקווה אלפסי כמקווה הדורש טיפול מיוחד ותקציב של כ 450 אלף ש’. המשרד התנה את התמיכה בגורם נוסף שיתרום את יתרת הסכום הנדרש לשיפוץ המקווה. בשנה האחרונה קיים פרידמן משא ומתן עם מספר גורמים כשרק עמותת בית חב”S בראשות הרב שדמי הרימה את הכפפה וארגנה את קבות התורמים המוכנים להשתתף בסכומים גדולים בשיפוץ המקווה.

כעת יצאה המועצה הדתית בפרסום על כוונתה להתקשר עם בית חב”ד רעננה ולהכריז עליו כ”ספק יחיד” לשיפוץ מקווה אלפסי כמקווה נשים.

פרידמן: “הגענו לסיכום עם בית חב”ד שבמקביל לתקציב המיוחד שהשגתי ממשרד הדתות לשיפוץ נרחב של המקווה, תשקיע עמותת בית חב”ד סכום גדול יותר לשיפוץ המקווה. בנוסף, מתוך הבנתי שבשנים הראשונות לפעילות המקווה כמות האוכלוסייה לא תגדל בהיקף הנדרש להחזקת המקווה הגעתי לסיכום עם בית חב”ד למימון עלות ההחזקה במשך שנתיים מפתיחתו. לאחר מכן, תקציב הפעלת המקווה יחול על המועצה הדתית. על פי חוק עלינו לבדוק אם אין גורם נוסף שמעוניין להשקיע את סכום השיפוץ וההחזקה, סכום שנאמד בכ 800 אלף שקל ולכן הוצאנו את הפרסום על כוונתנו להכריז על בית חב”ד כ”ספק יחיד” אלא אם כן יופיעו בפנינו גורמים נוספים המעוניינים בכך”.

פרידמן מציין כי הכסף המדובר יינתן כתרומה לשיפוצים ולא תהיה לתורמים שום בעלות על המקווה שנשאר כמובן בבעלות המועצה הדתית: “הסיבה שהמשא ומתן עם בית חב”ד נשא פרי היא משום שהשיטה ההלכתית של חב”ד בבניית בור הטבילה היא ייחודית. בשנים האחרונות בצענו מהלך, של התאמת מקוואות הנשים ברעננה לכול השיטות ההלכתיות הקיימות, למעט שיטת חב”ד. התיקונים ההלכתיים שנדרשו עלו סכום לא מבוטל אבל כשרציתי להתאים את המקוואות גם לשיטת חב”ד התברר שיש למעשה לבנות את המקווה מחדש. השיפוץ הנדרש במקווה אלפסי מאפשר לנו בדיוק את מה שצריך – לבנות אותו מחדש כך שכול השיטות ההלכתיות יילקחו בחשבון, כולל שיטת חב”ד”.