הבטחות צריך לקיים. יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן שסגר את מקווה אלפסי בשל וונדליזם הבטיח שתוך זמן קצר המקווה יפתח כמתקן מהרמה הגבוהה ביותר וישרת גם נשים וגם גברים. כעת מגיעה שעת קיום ההבטחה. מקווה אלפסי שמשופץ בשותפות על ידי המועצה הדתית וחב”ד רעננה, יבנה על פי כול שיטות ההלכה – ולראשונה ברעננה, כולל שיטת חב”ד.


מקווה אלפסי, שהיה סגור עקב חוסר שימוש וונדליזם, עובר היום שיפוץ מאסיבי בשותפות בין המועצה הדתית רעננה ועמותת בית חב”ד. בסיום העבודות יהפוך המקום למקווה מפואר לנשים ולצידו מקווה גברים קטן יותר, ויהיה מותאם לכל השיטות ההלכתיות, כולל שיטת חב”ד (שיטה שבה אוצר המים נמצא מתחת לבור הטבילה).

“מקווה אלפסי נמצא במיקום שעובר שינוי גדול מבחינת האוכלוסיה”, אומר אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית. “אלפי יחידות הדיור החדשות בנווה זמר, ומאות היחידות החדשות בפרויקט פינוי בינוי בויצמן, יביאו לאזור אוכלוסיה צעירה הזקוקה לשירותי מקווה. לאחר שהתקבלה הפנייה שלי למשרד הדתות להכיר במקווה אלפסי כמקווה המתאים למסלול “שיפוץ נרחב”, הבאתי חצי מיליון ש”ח ממשרד הדתות ועוד חצי מיליון ש”ח מחב”ד לצורך הפרויקט”.

משרד הדתות התנה את התמיכה בשיפוץ, ברתימת שותף נוסף לפרויקט. פרידמן קיים מו”מ עם מספר גורמים במהלך השנה, ולבסוף עמותת בית חב”ד בראשות הרב שדמי הרימה את הכפפה. בנוסף להשקעה בשיפוץ, תממן עמותת בית חב”ד את תפעול המקווה למשך השנתיים הראשונות. לאחר מכן, עלות הפעלת המקווה יחול על המועצה הדתית.

“הסיבה שהמו”מ עם בית חב”ד נשא פרי היא משום שהשיטה ההלכתית של חב”ד בבניית בור הטבילה היא ייחודית”, מוסיף פרידמן. “בשנים האחרונות התאמנו את מקוואות הנשים ברעננה לכול השיטות הקיימות, למעט שיטת חב”ד. התאמה לשיטת חב”ד היתה מייקרת מאד את העבודות, מאחר שיש צורך לבנות את המקווה מחדש. השיפוץ הנדרש במקווה אלפסי מאפשר לנו לבנות אותו מחדש כך שגם שיטת חב”ד נלקחת בחשבון.”

השבוע סיירו באתר הבנייה רב העיר הרב יצחק פרץ, יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן, הרב אישון רב מזרח העיר, הרב שניידר מעמותת “טהרת המשפחה”, הרב שדמי מעמותת חב”ד רעננה ואנשי מקצוע שונים. הרבנים אישרו את הנושאים ההלכתיים הכרוכים בעבודות השיפוץ וסיכמו עם נציגי הקבלן את הנושאים הבאים שעליו לבצע.

על פי לוח הזמנים, צפוי המקווה החדש להיחנך בחנוכה תשע”ט.