על פי הוראות משרד הבריאות מקוואות הנשים ממשיכות לפעול גם בעידן הקורונה ואולם עליהם לשמור בקפדנות על מספר כללים וביניהם דרישה שהטובלות יתאמו מראש את זמן הגעתן למקוואות. פרטי התקשרות במודעה.