לאור ההקלות בהגבלות הקורונה ייפתחו מקוואות הגברים ברעננה, מקווה הרצל ומקווה פרץ, בהתאם למתווה “התו הסגול” ולמעשה יחזרו לפעילות שגרתית. על קהל הטובלים לשמור על מגבלות “התו הסגול”.