Search

"מצעד הערכים" ברעננה.

עשרות מנהלים, רכזים ומדריכים מכל מפעלי החינוך המשלים ברעננה, השתתפו באחרונה בכנס השלישי בנושא "מצעד הערכים" והשתתפו בסדנאות חינוכיות מגוונות בהנחיית נציגי משרד החינוך. באירוע השתתפו בין השאר פרופ' יהודה בר שלום, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין שהרצה על "הנחלת ערכים דרך עשייה חינוכית" וציין דמויות מופת בחברה הישראלית ומר שמשון ליבמן, לשעבר יו"ר המטה לשחרורו של גלעד שליט שהרצה על "אקטיביזם חברתי".

תוכנית "מצעד הערכים" המיושמת במפעלי החינוך המשלים בעיר, פועלת בשיתוף משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, ונועדה להנחיל לדור הצעיר ערכים חברתיים חשובים, דוגמת קבלת השונה, מנהיגות, התנדבות וכן שמירה על איכות הסביבה.

הערכים מוטמעים בכל מסגרות הפעילות של החינוך המשלים, בהתאם לקבוצת הגיל ובמטרה לצייד את ילדי רעננה "בבנק ערכים" שיתרום להתפתחותו האישית.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, בירך את משתתפי הכנס והדגיש כי "הערכים המוטמעים בקרב ילדי רעננה הם אבני יסוד בחינוך הדור הצעיר וסוללים את דרכם ליצירתיות, הישגיות ואזרחות תורמת ונתרמת".

דילוג לתוכן