Search

מצעד גאווה? ומה עם מצעד "אלף אברכים בשחור'??

לאחרונה פורסם בעיתונות המקומית כי חברי 'רעננה חופשית' והארגון 'שישה צבעים' מתכננים לקיים לראשונה בהיסטוריה – מצעד גאווה ברעננה. המצעד מתוכנן לתחילת יולי וישמש כמצעד של כל ערי השרון. בימים אלו צפויים המארגנים להיפגש עם אנשי הערייה וגורמים במשטרה בכדי לסכם את מסלול הצעידה.

לאור הפרסומנים הוציא יו"ר המפד"ל ברעננה וחבר מועצת העיר אריה פרידמן הודעה לעיתונות:

"רעננה אינה מקום להפגנות אג'נדה מסוג מצעד הגאווה כמו שאינה מקום למצעד אלף אברכים בשחור. מצעד הגאווה מתקיים בתל אביב ובערים אחרות ואין צורך לכפות על תושבי רעננה סדר יום שאינו שייך אליהם. בכלל, כמו הרוב המוחלט של תושבי העיר איני מבין מה הצורך במצעד כזה. האם הסטרייטים ערכו פעם מצעד? מה רוצים מאתנו? מעולם לא הפגנתי את המשיכה המינית שלי בראש חוצות ואיני מבין מדוע מישהו צריך לנפנף בטעם המיני שלו בצורה פומבית.

להומאים יש זכויות כבני אדם, כאזרחי המדינה וכתושבי העיר בה הם חיים. אין להם ולא אמור להיות להם שום זכות המוקנת להם בשל ההעדפה המינית שלהם בדיוק כמו לסטרייטים אין שום זכות מיוחדת בשל המשיכה הטבעית שלהם לבני או בנות המין הנגדי. יתכבדו ההומאים ויצעדו במקומות מגוריהם או שיפגינו מול הכנסת בדרישה לקבלת תביעותהם יהיו אשר יהיו. לתושבי רעננה אין ענין בנושא זה ובכלל כל נושא המיניות המוחצנת אינה נושא לרחובה של עיר.

כמו בישיבת ועדת התחבורה בנושא "תחבורה הציבורית בשבת" שבה הרוב המוחלט של חברי "רעננה חופשית" היו צעירים מכפר סבא, תל אביב וירושלים גם במצעד הגאווה הם יביאו לרעננה צעירים מחרחרי מלחמה ומדון שאינם תושבי העיר. יש לאמר לרעננה חופשית – די לפלגנות!! כבדו את תושבי העיר והפסיקו לנסות לתקוע טריז בין חלקי הציבור השונים.

לגורמים האמונים על מתן האישורים אני קורא למנוע את המצעד. באם מצעד זה יקבל אישור, נארגן מצעד נגדי – "מצעד האמונה" בהשתתפות עשרות אלפי חרדים שנייבא מבני ברק, ומקריית ספר. לא נשתוק למעשי שטות של צעירים חמומי מוח כחברי "רעננה חופשית" שאינם חושבים על תוצאות מעשיהם כי אם נגיב במלוא העוצמה ונוכיח – כפי שעשינו בנושא התחבורה הציבורית בשבת – שכל תושבי רעננה מאוחדים בעד המשך קיום הצביון הרענני וכנגד מצעדי מגזר כזה או אחר".

 

דילוג לתוכן