השבוע פירסם משרד החינוך את רשימת בתי הספר התיכוניים המצטיינים לשנת תשע”ז- ישיבת בני עקיבא ובית החינוך אמי”ת רננים ברעננה נכללים ברשימת  המכובדת של רעננה ביחד עם תיכון אביב ותיכון מטרו ווסט.


ארבעה בתי ספר על יסודיים מרעננה נכנסו לרשימה הארצית של בתי ספר מצטיינים לשנת תשע”ז, וייהנו מתגמול כספי צנוע:  תיכון אביב, תיכון מטרווסט, ישיבת בני עקיבא – לבנים ובית החינוך אמי”ת רננים – לבנות.

מידי שנה משרד החינוך מתגמל עובדי הוראה בגין הישגי בתי הספר. הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב תלמידיהם ביחס לשנה הקודמת, ולא רק לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. הדגש ניתן על שיעור השינוי, ולא על הציון הסופי.

מבין 285 מוסדות חינוך של החטיבה העליונה אשר הצטיינו בשנת הלימודים האחרונה בתחום הערכי, החברתי והלימודי כלולים, כאמור, ארבעה מוסדות חינוך מרעננה: תיכון אביב, תיכון מטרו ווסט, ישיבת בני עקיבא ובית חינוך אמית רננים.

לאור הישגיהם, המורים בבתי הספר יתוגמלו בסכום כספי שבין 3000 שקל ל-8000 שקל בהתאם לדירוג שנקבע לכל בית ספר, לפי רמת ההצטיינות, בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר במסגרת הרפורמה “עוז לתמורה”.

שר החינוך, נפתלי בנט: “במסגרת רפורמת התמונה החינוכית שהנהגתי במערכת החינוך, נקבעו שורה של מדדים אשר נועדו לשקף את העשייה המבורכת והמגוונת של בתי הספר. כך גם מתווה התגמול הדיפרנציאלי, הוא כולל שורה של מדדים חינוכיים, שמציגים את מכלול העשייה המבורכת של המנהלים והמורים. חוסנה של החברה הישראלית טמון באיכות מנהליה ומחנכיה. אני מברך את המנהלים ועובדי ההוראה שהצטיינו בטיפוח ובעיצוב הערכים של הדורות הבאים. הם חיבקו את תלמידי החינוך המיוחד, חיזקו את המימד החברתי ולא ויתרו לרגע על מצוינות ועל הישגים לימודיים. בשם התלמידים, בשם החברה הישראלית ובשמי אני רוצה לומר לכם, עובדי הוראה יקרים, תודה”.

מנכ”ל משרד החינוך, שמואל אבואב: “מערכת החינוך צועדת קדימה, בכל הפרמטרים, וזאת בזכות עובדי הוראה מצטיינים שחוללו שינוי משמעותי בקרב תלמידיהם. אני מברך את בתי הספר הזוכים על פעילותם לחינוך לערכים, לטיפוח מצוינות ולתרומה לחברה ולקהילה. משרד החינוך מקדם שיח חינוכי שמשלב ערכים, הישגים לימודיים, מניעת נשירה וטוהר בחינות, וניכר שבתי הספר שזכו בתגמול הדיפרנציאלי השכילו לקדם ערכים אלו”.

(צילום: אמית רננים)