לראשונה מבין הרשויות המקומיות בישראל, תקן ISO 27001  למערכת ניהול אבטחת מידע הוענק השבוע לעיריית רעננה  על ידי מכון התקנים. התקן אושרר לעירייה לאור עמידתה בהגדרות הנדרשות להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.


עיריית רעננה תהיה הרשות הראשונה בישראל שתפעל על פי תקן ISO 27001  למערכת נוהל אבטחת מידע ניהול ותחזוקת מערכת אבטחת מידע לארגון, הממצבים את העיר בחזית הטכנולוגיה.

תקן ISO 27001 , אושר  השבוע לעיריית רעננה על ידי מכון התקנים. התקן הוענק לעירייה בעקבות בדיקת המכון, שהעלתה עמידה בקריטריונים, ובהגדרות רשמיות הנדרשות להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון, כפי שעולה מדו”ח שביצעו סוקרי המכון.

את ההיערכות לקבלת התקן הוביל אגף המחשוב בעירייה, לאחר יישום תהליך פנים ארגוני שכלל למידת דרישות אבטחת המידע ומבדקים מקדימים. התהליך הושלם בהצלחה יתירה, והתקן הוענק לעירייה לאחר בדיקת הסוקרים בשטח, וללא כל צורך בביצוע שינוי והתאמות, והוא אמור לשפר את רמת האבטחה ושמירת המידע.

 ראש העיר רעננה, חיים ברוידא: “נושא השמירה על המידע ואבטחתו הינו קריטי היום לארגונים ורשויות. אנו מייחסים לנושא הגנת המידע חשיבות עליונה. בחרנו לאמץ את התקנים המחמירים ביותר , המקנים ביטחון מרבי לעיר, לתושביה ולעובדי העירייה בהגנה על פרטיות המידע”.

ההסמכה לתקן הוכיחה כי  העירייה נוקטת באמצעים הנדרשים  לממש את מחויבותה לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה. האמצעים החדשים כוללים, יכולות זיהוי וניהול הסיכונים למידע, הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית,  בחירת הבקרות הנחוצות לארגון והקטנת הוצאות מיותרות. הגדרת היעדים לניהול אבטחת המידע ותכנון יזום להשגתו,  התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות, ותהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.