Search

מפלגת הבית היהודי משנה את חוקת המפלגה

בראש וועדת החוקה של מפלגת הבית היהודי שהתכנסה השבוע יושב הרב דני טרופר ששימש כיו"ר הועדה המייעצת לפני הפריימריז לראשות המפלגה ולרשימה לכנסת שנערכו לפני למעלה משנה. הברמן משמש כיועץ המשפטי של הוועדה וחבר מועצת עיריית אלעד, שי נתן הוא מזכיר הוועדה. החברים: מנכ"ל המפלגה, עו"ד ניר אורבך, נשיא בית הדין של המפלגה, עו"ד מיכה גדרון, הרב זאב קרוב, עו"ד נעם וייס, שייקה בשן, עו"ד שגית דרעי, אילנה דרור, אריה פרג'ון ויעקב סולר. מנהל התחום המוניציפאלי במפלגה, אלרואי אסרף, ואחראי מוניציפאלי דרום, מיכאל סימנטוב, משמשים כמשקיפים.

המטרה העיקרית של הפורום היא התאמת מוסדות המפלגה לעידן החדש, כמו הכנסת הפורומים השונים שמנכ"ל המפלגה, אורבך, חיזק והקים בחודשים האחרונים: פורום נשים, ראשי סניפים, פורום 120 נבחרי הרשויות המקומיות, מטה חילוני, פורום יש"ע, צעירים ועוד. בכוונת הוועדה לפתוח כתובת דואר אלקטרוני בה יוכלו חברי המפלגה להציע תיקונים לחוקה.

"הצלחנו להיות מפלגה מאוד חשובה במפה הפוליטית של מדינת ישראל", אמר טרופר. "אני אופטימיסטי מטבעי, דיברתי על להגיע לעשרה מנדטים, והפתיעו גם אותי. הבעיה של חוקה היא שכשאתה כותב אותה היא רלוונטית ואחרי שנים היא כבר לא רלוונטית. ברור שקשה להסתמך על מה שהיה. מבחינתי מתחילים מאפס, בודקים את המציאות,מה המוסדות הנדרשים ולבנות משהו שמתאים לצרכים של היום. אם ניקח את החוקה הישנה ונתחיל לשים עוד טלאי על טלאי, לא נצא מזה. אחת ההוכחות לחוסר הרלוונטיות של החוקה היא שהמוסדות לא תפקדו שנים רבות. קמו פורומים כי אין מסגרת חוקתית ברורה מתפקדת. הרכב הוועדה מייצג מגוון רחב של הציבור שלנו".

הברמן הגדיר את מטרת הוועדה: להביא מסמך שהוועידה תוכל להצביע עליו כחוקת התנועה, שיהיה קודקס מלא של כל ההיבטים של המפלגה. לדבריו, "יש חשיבות גדולה מאוד לנסות להצליח להביא את הקודקס השלם".

לדברי אורבך, "הבית היהודי פרשה כנפיים כבר לפני שנה עם הצלחה מטאורית שהפתיעה גם את האופטימיסטיים במפלגה. המטרה היא להגדיל את המפלגה ולהעצימה לקראת הבחירות הבאות לכנסת. כתיבת החוקה מאפיינת את חידוש פניה של המפלגה שהגיעה למקום עם השפעה גדולה במדינה. נעצים את המוסדות המפלגתיים ואת חברי המפלגה, שמילאו עד כה ואקום שנוצר".

פורסם בדתילי

דילוג לתוכן