כמדי שנה לפני הימים הנוראים מארגן יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן מפגש היערכות ביטחונית בין ראשי קהילות בתי הכנסת ומפקד משטרת רעננה לרענון הוראות הביטחון וחידוש הקשר בין בתי הכנסת וכוחות הביטחון.


לקראת הימים הנוראים המשמשים ובאים מארגן אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, מפגש היערכות ביטחונית בין ראשי קהילות בתי הכנסת ומפקד משטרת רעננה.

פרידמן: “בשנים האחרונות הנהגתי מפגשים דו שנתיים בין נציגי בתי הכנסת האחראים על הביטחון בקהילות לבין מפקד משטרת רעננה – לקראת הימים הנוראים ולקראת פסח. מטרת הפגישה הנה היערכות לחג בנושא בטחון המתפללים בבתי הכנסת”.

המפגשים יתקיימו בנקודת משטרת רעננה ברחוב הפרחים 16. במפגשים יסקור מפקד המשטרה את הערכת המצב הביטחונית לאור המידע המודיעיני הקיים, יוודא קיום מערכת תגובה-אירוע בכל בית כנסת וירענן נהלים ודרכי פעולה אפשריות בכל איום שעלול להתרחש.