Search

מעשי הנוכלות כנגד בתי הכנסת ברעננה נמשכים.

אמש (יום רביעי) נשדד גבאי בית הכנסת של המניין הספרדי ע"ש רבי מוסטאשי ברחוב חנקין בעיר כאשר נוכל שהתחזה לתורם נכנס לבית הכנסת קיים שיחה עם הגבאי על מטרת התרומה ורכש את אמונו. במהלך השיחה העביר הנוכל שטר לגבאי באמתלה שהוא מעוניין לתרום לבית הכנסת ובאותו זמן סקר הנוכל את אולם בית הכנסת וזיהה היכן מונח הכסף של הקהילה שנועד לאחזקת המקום ולקרן צדקה. השיחה בין השניים התפתחה לנושאי אמונה ובמהלכה ביקש הנוכל מהגבאי ספר עיון בפרשת השבוע. בזמן שהגבאי קם וחיפש את ספר רוקן ה"תורם " את קופת הקהילה ויצא בשלל של כ 7000 שקל.

במקרה נוסף שהתרחש השבוע, חווה גבאי בית הכנסת "עציון" שבמערב העיר נסיון נוכלות מסוג אחר באמצעות הדואר האלקטרוני. הגבאי קיבל מייל "מבנו של אחד המתפללים" אשר הזדהה בשמו וטען כי הוא "נתקע" בחוץ לארץ לאחר שנשדד על ידי מקומי ונשאר חסר כל. המתחזה ביקש את עזרתו על ידי העברת כסף לחשבונו בחוץ לארץ. הנוכל עשה עבודת תחקיר מקדימה ושזר במכתב הדואר האלקטרוני ששלח פרטים שונים לגבי גבאי בית הכנסת, מתפללים בולטים בקהילה ואף את השמות של הבנים בבית הכנסת.

כזכור, סגן ראש העיר אריה פרידמן פנה בשבוע שעבר להנהלות בתי הכנסת בעיר בקריאה להזהר ולהשמר. פרידמן: "לאור הידיעות על מעשי הנוכלות החדשים אני פונה שוב לכל גבאי הקהילות ומבקש להגיש תלונות במשטרה. יש להתלונן לא רק במקרה שבו מעשה הנוכלות הצליח אלא גם על נסיונות שלא צלחו וזאת על מנת שלפני המשטרה תעמוד התמונה האמיתית שבו נוכל שם על הכוונת את קהילות בתי הכנסת ותתייחס לכך בהתאם. אחרת אני חושש שתלונות בודדות לא יחקרו בשל מה שמוגדר כחוסר עניין לציבור".

פרידמן פנה בנושא לראש העיר שביקש להעביר אליו העתקי כל תלונה המוגשת במשטרה לגבי מעשי הנוכלות בבתי הכנסת על מנת שיוכל לשוחח בנדון עם מפקד משטרת כפר סבא ולבקשו לעשות מאמץ יתר על מנת לפתור את הבעיה.

 

דילוג לתוכן