Search

מעקב דתילי רעננה: מקווה מזרח העיר – רואים את הסוף!

הקמת מקווה הטהרה במזרח העיר עומד לפני סיום. הבניה שהחלה באוגוסט שעבר היתה אמורה להסתיים אך בשל עיכובים כאלה ואחרים מתמשך תהליך הבניה מעט מעל המתוכנן.

החברה הירושלמית "טוהר מקוואות" הבונה את המקווה צפויה להשלים את המשימה בעוד כחודשיים, בסוף חודש סיוון – אמצע יוני. מהנדס העיר מקווה כי העירייה תוכל להעביר את המבנה לרשות המועצה הדתית בתחילת חודש תמוז ושבתוך זמן קצר ביותר יחל תפעולו השוטף של המקווה.

בימים אלו החלו עבודות הגימור החיצוני והפנימי שכאמור אמורים להסתיים בתוך חודשיים. המקווה תוכנן כשלב א' עם בור אחד בלבד כשבעתיד יהיה ניתן להרחיב את המבנה ולהוסיף בור נוסף.

בתמונות המצורפות ניתן לראות את תחילת העבודות שהחלו במהלך אוגוסט שעבר ותמונת המקווה נכון להיום לקראת השלמת הבניה.

 

 

דילוג לתוכן