Search

מעקב דתילי – התקדמות בהקמת המקוה במזרח העיר.

תקציר הפרקים הקודמים: המכרז להקמת המקווה שהיה אמור לצאת בסוף הקיץ התמהמה וזאת למרות שגורמי התכנון באגף ההנדסה בעירייה ומשרד האדריכלים שנשכר לצורך הכנת המכרז סיימו את עבודם והגישו את טיוטת המכרז לאישור מהנדס העיר. מהנדס העיר אף הוציא את המכרז במסגרת החברה למשק ולכלכלה וקיבל אישור שהסכום המתוקצב לפרוייקט אכן תואם למחירי השוק דהיום. ובכל זאת מכרז להקמת המקוה לא יצא אל הפועל.

בתחילת חודש זה דיווחנו בדתילי רעננה כי הגורם המעכב את היציאה למכרז הוא משרד הדתות האמור לתקצב חלק גדול מהעלות והא זה שמערים קשיים ומבקש עוד ועוד הבהרות ומסמכים ולמעשה לא מאפשר את תחילת העבודות.

גורמים בעירייה דיווחו כי לא היה ברור מה בדיוק משרד הדתות מבקש בעיכובים שגרם לפרוייקט. כנראה שמדובר בסך הכל בנסיון מצד משרד הדתות להעביר את תקציב בניית המקווה לשנת התקציב 2012 במקום בשנה החולפת ולא בהחלטה לבטל את התקציב שאושר בעבר.

בשבוע שעבר נפגשו מהנדס העיר וסגן ראש העיר יואל עזרזר עם הנהלת משרד הדתות. בפגישה אושרה שוב תוכנית הקמת המקוה במזרח העיר והוכנסה לתוכנית העבודה לשנת 2012.

 

דילוג לתוכן