המועצה הדתית רעננה פרסמה מכרז להתקנת מעלית בבית המועצה. יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן: “השגנו תקציב מיוחד שיאפשר לכול אדם לקבל את השירותים שהוא זקוק להם במועצה הדתית”.


 

תנופת הפיתוח אותה הביא אריה פרידמן למועצה הדתית רעננה מאז כניסתו לתפקיד יו”ר המועצה, לא פסח גם על הבניין המיושן ברחוב קלאוזנר. לאחר סיום השיפוץ המקיף בבית המועצה בסכום של 120 אלף שקל בתקציב מיוחד אותו השיג ממשרד הדתות, דרש פרידמן וקיבל תקציב להתקנת מעלית בבניין בית המועצה.

בעיתוני סוף שבוע זה פורסם מכרז לאספקת והתקנת מעלית כשהמטרה היא שבתוך חודשים ספורים תעמוד המעלית על תילה.

אריה פרידמן: “מוסד ציבורי המיועד לתת שירות אינו ממלא את ייעודו אם הוא סגור בפני חלק מהציבור. אני גאה על כך שהשגנו תקציב מיוחד שיאפשר לכול אדם לקבל את השירותים שהוא זקוק להם במועצה הדתית”.