“חייב אדם לראות את עצמו..”, מסע התבוננות פנימית ותיקון.    ביום רביעי ט”ז סיוון, ה- 31.5, יתקיים שיעורו של הרב מומי פאלוך בעקבות עולמם הפנימי של מורי החסידות.