Search

מנהל חדש לאגף חזות פני העיר

יוסי נגולה מונה לתפקיד מנהל אגף חזות העיר בעיריית רעננה.

במסגרת תפקידו יהיה אחראי נגולה על מחלקות שיפור פני העיר, פיקוח עירוני, גנים ונוף, חשבות ובקרה. בין היתר יעסוק נגולה בקידום תכנית העבודה השנתית ותקציב האגף לרבות מעקב ובקרה על ביצועה, קידום יוזמות ופרויקטים חדשים בתחום חזות העיר ברמה המקומית והארצית, ניהול כוח האדם באגף, ניהול מכרזים, בקרה ופיקוח שוטף על קבלנים וספקים ועל מענה לפניות תושבים.

יוסי נגולה, בן 44, נשוי +3, תושב אלפי מנשה. ליוסי תואר BA במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש ממכללת רופין, MBA במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, ובוגר קורס גישור. יוסי בעל עבר מקצועי עשיר רב שנים בתפקידי ניהול ופיקוד במשטרה הצבאית בדרגת רס"ן.

ראש עיריית רעננה זאב בילסקי: "אני מברך את יוסי נגולה על מינויו למנהל האגף לחזות העיר, ובטוח שכישוריו המקצועיים, יכולותיו הניהוליות והכשרתו יצעידו את העיר קדימה. בעזרתו אני משוכנע שניקח את רעננה עוד שלב קדימה בהיבט החשוב של חזות העיר, ניקיונה ומעל הכל – השירות לתושב".

יוסי נגולה, מנהל אגף חזות העיר: "אני מודה על הבחירה ועל הזכות שניתנה לי לשרת את תושבי העיר רעננה ולפעול לשיפור ניקיון וחזות העיר. מהיום אני רענני לכל דבר, בלב ובנשמה".

 

 

דילוג לתוכן