Search

מנהיגותו של "החפץ חיים"- מפי שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטין

כאמור, לפני כחודשיים הלך לעולמו איש משרד הביטחון, חיים ישראלי. לכבודו יזמה המשפחה בשיתוף בית הכנסת הפועל המזרחי סדרת הרצאות בנושא מנהיגות. ביום א' האחרון אירח בית הכנסת את אליקים רובינשטין.

אליקים רובינשטיין פתח בהכרות האישית שלו עם חיים מאז תחילת דרכו בצבא כפרקליט צבאי. הוא הדגיש את החום והחכמה שחיים ישראלי שפע, את הקשר הבלתי אמצעי עם אנשים מכל הדרגים- "לחיים לא היתה מזכירה, נכנסת ישר לחדרו- כשהיית צריך".

לאחר מכן המשיך בנשוא המרכזי של הערב שעסק בדמותו של "החפץ חיים" ובמנהיגותו הרוחנית והתורנית.

אליקים רובינשטיין תיאר את קורות חייו של ישראל מאיר הכהן מראדין, הלא הוא "החפץ חיים" – הנקרא כך על פי ספרו הראשון העוסק בשמירת הלשון ואיסור לשון הרע. החפץ חיים התעקש שלא לקבל שכר על רבנותו ואת פרנסתו מצא בחנות מכולת שהייתה בבעלותו ובמכירת ספרו בעילום שם. ישנם אפילו סיפורים שמעולם לא ביקש "תמלוגים" מבתי דפוס אלא שעל כל כמות ספרים שהם מדפיסים יתרמו כ-4 לבתי כנסיות ומדרש. את ההגהה לכל הדפסה עשה בעצמו כדי לוודא שאין טעויות.

יצרתו החשובה ביותר והידועה ביותר הלא היא המשנה הברורה, אותה כתב על חלק אורח חיים של השולחן הערוך ומשמשת בסיס איתן לפסיקות הילכתיות בכל הדורות ובכל הזרמים.

בין יצירותיו הנוספות הספרים: מחנה ישראל- העוסק בעיניני צבא והתנהגות חיילים יהודים בצבא נוכרי, אהבת חסד- העוסק במצוות שבין אדם לחברו(הלוואות, הכנסת אורחים, ניחום אבלים ועוד), פירוש על התורה, ליקוטי הלכות- המיועד לכהנים ועבודת המקדש לאחר הגאולה, ועוד.

השופט אליקים רובינשטין הדגיש בדבריו את צניעותו של החפץ חיים והנהגתו המיוחדת בזיקה לצניעותו והנהגתו של חיים ישראלי.

את בית הכנסת גדשו עד אפס מקום משפחתו של חיים ישראלי ז"ל, מתפללי בית הכנסת ואורחים רבים שבאו לתת כבוד למשפחה וללמוד על דמות מנהיגותית מיוחדת בעם ישראל מפיו של אליקים רובינשטין.

ההרצאה הבאה בנושא מנהיגות תתקיים בעוד כחודש, בה ישא דברים האלוף אלעזר שטרן, פרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.

 

דילוג לתוכן