קהילת היכל בנימין (קצין) והמועצה הדתית רעננה מזמינים את הציבור למופע “מנגינת חייהם” עם אליעזר ושרה רוזנפלד שאיבדו שניים מבניהם העוסק בשאלות אמונה, התמודדות ובחירה בחיים נוכח אובדן וקושי. מוצאי שבת ויקרא, ר”ח ניסן, ה 17.3 בשעה 20:30.