Search

מליאת המועצה הדתית לרעננה מוקמת לאחר יותר מעשור.

לאחר שלמעלה מעשור לא הוקמה מליאת מועצה דתית ברעננה, נפל דבר. בישיבת מועצת העיר שהתקיימה היום (יום חמישי) אישרו חברי המועצה גם את נציגי שר הדתות ואת נציג הרב:

נציגי שר הדתות :

אריה פרידמן – סגן ראש העיר לשעבר, איש עסקים, מנכ"ל חברת סחר.
דב פלדמן – סמנכ"ל כספים "כתר פלסטיק".
בת שבע כהן – מנהלת סניף הדואר המרכזי ברעננה.
הרב דניאל בלר – רב קהילת "שבטי ישראל".

נציג הרב המקומי :

בן ציון ביליצקי – מי שמכהן כיום בראש המועצה הדתית.

נציגים אלה מצטרפים לנציגי העירייה שנבחרו לפני כחודש בישיבת מועצת העיר הקודמת. לכל סיעה מעל 2 חברים הוענק נציג אחד כדלהלן:

אושרה קורן – נציגת סיעת ראש העיר. ראש בית המדרש לנשים "מת"ן השרון", חברת מועצת העיר לשעבר במשך כ 13 שנים.
יהודית קצין – נציגת מרץ, פעילה בקהילה הרפורמית.
הרב מוטי מערבי – נציג הרשימה הדתית, רב הקהילה הדרום אמריקאית, עומד בראש אולפן הגיור המקומי מטעם ישיבת "אור עציון".
דבי צירינג – נציגת האופוזיציה. יו"ר ועד ההורים "אריאל" לשעבר ופעילת חינוך מוכרת.

כעת, לאחר בחירת תשעת הנציגים במליאת המועצה הדתית נסללה הדרך לבחירת יו"ר מועצה דתית ותחילת פעילות של המועצה הדתית החדשה.

דילוג לתוכן