Search

מליאת הועדה המקומית אישרה את תוכניות פינוי-בינוי "גאולה" ו"דגניה".

מליאת הועדה המקומית ברעננה אישרה הערב (יום ה') שתי תוכניות "פינוי-בינוי" והעבירה אותן להפקדה בועדה המחוזית. יזמי שתי התוכניות דשדשו מספר שנים ובשנה האחרונה לחצו ראש העיר נחום חופרי וסגנו איתן גינזבורג, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה לקדם את התוכניות ולהגישם לאישור.

במה בדיוק מדובר? במסגרת תהליך ההתחדשות העירונית כלולים מיזמים של "פינוי בינוי". המדובר במבני מגורים ותיקים מאוד שניבנו בגלי העלייה הגדולים של שנות ה-50 ותחילת שנות ה- 60, במספר מוקדים ברחבי העיר. הועדה המקומית לתיכנון ובנייה קבעה מדיניות עקרונית באשר למאפיינים של "פינוי בינוי" ברעננה זאת בהתחשב בעומסי תנועה ובהתחשב באופי והמירקם התכנוני הסמוך לסביבת הפרוייקט.

בפרוייקט "גאולה" הנמצא בשכונת קריית שרת קיימים כיום 3 מבני רכבת ישנים שבהם קיימים 138 דירות קטנות מאוד. חברת הבניה "רסקו" תהרוס את המבנים הקיימים ובמקומם תבנה 7 בנייני מגורים חדישים בעלי עשר קומות כל אחד ובסך הכל 380 דירות. הדיירים הקיימים יקבלו כל אחד דירה חדשה הגדולה ב 37 מטר מהדירה הנוכחית שלהם ללא כל הוצאה כספית מצידם. היזם ימכור את 242 הדירות הנוספות בשוק החופשי. יש לציין כי חלק מהפרוייקט המקורי יושב על אדמת עירייה ולכן המבנה השמיני הוצא מידי היזם ואושר כמגרש לבניית 34 דירות נוספות ב8 קומות. מכירת המגרש והדירות יכניסו לעירייה הכנסות נאות.

בפרוייקט "דגניה" הנמצא בסוף רחוב בורוכוב קיימים כיום 48 דירות קטנות בארבעה בניינים שנבנו בשנות החמישים. היזם יהרוס את המבנים הקיימים ויבנה במקומם 4 בניינים בעלי 8 קומות כל אחד ובסך הכל 153 דירות. בנוסף יבנה צמוד מתחם בורוכוב 88 ש"צורף" לפרוייקט כתוכנית משלימה עוד 19 דירות. במסגרת התרוייקט התחייב היזם לבנות עבור העירייה מבנה ציבור עירוני חדש תחליפי למבנה קיים שגם הוא נבנה בשנות החמישים.

יש לציין כי בשני הפרוייקטים למעשה מדובר ב"בינוי-פינוי". דהיינו הדיירים לא יפנו את ביתם עד שהיזמים יבנו את המבנים הראשונים אליהם יעברו הדיירים הקיימים ורק אז יהרסו המבנים הקיימים ויבנו יתרת מבני המגורים. כמו כן, העירייה דרשה שעם סיום בניית כל הפרוייקט יחולקו הדיירים הקיימים בין מספר בניינים ולא ירוכזו בבניין אחד או שניים. בנוסף, היזמים מחוייבים לבנות חניות תת קרקעיות על מנת לעמוד בדרישת החניה העירונית העומד על 2 מקומות חניה לכל דירה.

 

דילוג לתוכן