השבוע הצטרף נשיא מועצת החכמים, הגאון הרב שלום כהן ,לרבנים האוסרים לימודים במכללות גם אלו החרדיות. ניסחתי בעניין מכתב לרבנים אלו בשם רבות מנשות האברכים מדין “זכין לאדם שלא בפניו”. הקוראים ודאי יעריכו את השליטה שלי בעצביי שלא יבואו לידי ביטוי במכתב “נרגש” זה:

“לכבוד הרבנים שליט”א

אני אשת אברך שנטלתי על עצמי את עול הפרנסה כדי לאפשר לבעלי ללמוד תורה בכל שעות היום. שאלתי לכבוד הרבנים שליט”א: אתם בוודאי מודעים לכך ,שללא תואר אקדמי כמעט שאין אפשרות להשיג משרה בשכר סביר.

אני פונה בשם עשרות אלפי המשפחות ,שאין להן הקשרים המתאימים לקבל משרות חינוך בבתי ספר, ישיבות או סמינרים חרדיים. כמו כן אין לנו קרובי משפחה המחזיקים בשליטה בקופות ציבוריות עתירות ממון.

אנא רבותינו, אלפו אותנו בינה והורו לנו במה לבחור מתוך שלש האפשרויות היחידות הבאות בחשבון:

 

 

למוצא פיכם נצפה,