אסור לצאת מהבית לצרכים שלא נחשבים חיוניים. מה עושים עם מכירת חמץ? המועצה הדתית רעננה מצאה פתרון – מכירת חמץ מקוונת באתר המועצה. ולא לשכוח לתרום לקמחא דפסחא!    קישור למכירת החמץ המקוונת


מאחר ובשל התקנות לשעת חירום אסורה היציאה לצורך שאינו חיוני, מאפשרת המועצה הדתית רעננה למכור את החמץ באתר האינטרנט של המועצה.

קישור למכירת החמץ המקוונת

מרבנות רעננה נמסר כי בשנים רגילות נכון לסדר מכירת חמץ אצל הרב ולעשות קנין סודר כמקובל, ויש בכך גם חשיבות משום שלעתים מתעוררות שאלות בפרטים שונים הנוגעים למכירה ובלא שעושים זאת אצל הרב עלולים להגיע לכלל טעות. השנה, עקב הסגר המוטל כיום, וכדי למנוע התקהלות והדבקות יש לבצע לכתחילה מכירת חמץ דרך האינטרנט או בטלפון.

גם מי שמקפיד בד”כ שלא למכור חמץ גמור אלא רק בהפסד מרובה, יוכל השנה למכור חמץ גמור בגלל החשש ממחסור, או בכדי למנוע יציאה מיותרת מן הבית לצורך רכישת מוצרים לאחר הפסח.

לא לשכוח לתרום לקמחא דפסחא – מאות ואלפי משפחות מתקשות לגמור את החודש וכל מי שמארגן סיוע לנזקקים לפסח יכול לדווח לכם שהתורמים הקבועים שלו צימצמו משמעותית את התרומות. בשל עובדה זו – שילשנו את סכומי ההשתתפות של המועצה הדתית במיזמי קמחא דפסחא הקיימים ברעננה. כל שקל שתתרמו באמצעותנו יגיע ישירות לתושבי רעננה שזקוקים לזה כמו אוויר לנשימה!