Search

מכון "מאגר מוחות": תושבי רעננה מרוצים ממגוריהם בעיר.

סקר שביעות רצון שהוזמן ע"י עיריית רעננה ונערך בראשית החודש ע"י מכון המחקר 'מאגר מוחות' בקרב מדגם אקראי של 584 משיבים, המהווים מדגם מייצג של תושבי העיר, מצא כי למעלה מ- 80% מתושבי העיר (82%) מרוצים ואף מרוצים מאוד ממגוריהם ברעננה ואף היו ממליצים לחבריהם המתגוררים במקומות אחרים לעבור לגור בעיר. רוב גדול של משיבים מכלל המדגם (82%) מציינים אסוציאציות חיוביות ביחס לעיר רעננה: כשליש (32%) מרוצים מהעיר ואוהבים לגור בה; כרבע (22%) מציינים את חזות העיר (יפה, נקייה, מטופחת וירוקה); חמישית מהמשיבים (20%) מציינים את איכות החיים בעיר).

 

רוב המשיבים, המייצגים כשני שלישים (64%) מתושבי העיר, הביעו שביעות רצון מרמת השירותים שמספקת עיריית רעננה. רמת שביעות הרצון הגבוהה ביותר היא מהמוקד העירוני 107 (4.23 מתוך 5), מהשירותים ופעולות הפנאי והתרבות לגימלאים (4.17), מפעילויות התרבות (3.94), מהגינון ומחזות העיר (3.91), וממערכת החינוך (כ – 3.9). התחומים שבהם נרשמה בסקר רמת שביעות רצון בינונית הם: שירותי ההנדסה, התכנון והבניה (3.08) והתחבורה והחניה בעיר (2.97). הסקר ערך בדיקה השוואתית בין רעננה לערים נוספות באיזור, ומסתבר כי תושבי העיר מעריכים מאד את איכות החיים ברעננה ודירגו אותה במקום הראשון לעומת הערים השכנות: תושבי רעננה העניקו לעירם ציון ממוצע גבוה העומד על 8.24, בעוד שרמת השרון זכתה לציון בינוני פלוס (7.79) ואילו הרצליה, כפר סבא והוד השרון קיבלו מתושבי העיר ציון ממוצע בינוני הנע סביב 7.00 בלבד.

לדעת המשיבים, על העירייה לטפל ולקדם כיום בראש ובראשונה נושאים של בנייה והוזלת דירות בכלל ולזוגות צעירים בפרט (16% ציינו זאת); חינוך (13%); ניקיון (8%); חנייה (6%) ותחבורה (6%). לדברי מר נחום חופרי, ראש העיר רעננה, "בראשית השנה הכרזתי על 2011 כשנת שיפור השירות בעירייה ואני שבע רצון מכך שהתושבים שלנו חשים כבר כעת בתוצאות המהלך. עם זאת, אנחנו לא נחים על זרי הדפנה ולומדים היטב את הסקר, כדי להוסיף ולהשתפר גם בעתיד." חופרי ציין כי יש בכוונת העירייה לקיים בעתיד סקרים דומים, "שיאפשרו לנו לעקוב מקרוב ובאופן אמפירי אחר התקדמותנו בתחום איכות השירות. אנו מחויבים לכך גם במסגרת העמידה בתקני ה – ISO המחמירים והמתקדמים ביותר."

סקר שביעות הרצון נערך ע"י מכון המחקר 'מאגר מוחות', בניהולם של פרופ' יצחק כ"ץ – מנכ"ל, פרופ' ברוך מבורך – מנהל מדעי, וד"ר אמיר הורקין – מנהל המחקר.

 

דילוג לתוכן