Search
חסר ילדים מבחירה הופך לנורמלי חדש עבור צעירים מבוגרים בבריטניה, כך עולה מהסקר

מימון ציבורי להעברת עוברים בודדים מקטין את שיעורי ההריון מרובה עוברים בהפריה חוץ גופית

בעידן שלאחר כניסתה של הפריה חוץ גופית במימון ציבורי (IVF) המחייבת העברה אלקטיבית של עוברים בודדים, שיעור ההריונות הרב-עוברים ירד משמעותית בהפריה חוץ גופית, אך התרומה של השראת ביוץ והזרעה תוך רחמית (OI/IUI) להריון מרובה עוברים עדיין זקוקה לטיפול כך עולה ממחקר חדש של ICES ואוניברסיטת קווינס.

תאומים, שלישיות והריונות מרובי עוברים גבוהים יותר קשורים לתוצאות שליליות מסוימות בהריון ובלידה. טיפולי פוריות כגון IVF והשראת ביוץ והזרעה תוך רחמית (OI/IUI) נוטים יותר לגרום להריון מרובה עוברים. בקנדה, תוכנית הפוריות במימון ציבורי של אונטריו חייבה את השימוש בהעברה אלקטיבית של עוברים בודדים (eSET) בשנת 2015.

במחקר חדש מכתב העת רשת JAMA פתוחהחוקרים העריכו את הקשר בין טיפולי פוריות והריונות מרובי עוברים באונטריו במשך למעלה ממיליון הריונות בין השנים 2006 ל-2021. זהו אחד המחקרים הראשונים שכללו את כל סוגי טיפולי הפוריות והתייחס להפחתות עובריות שאולי בוצעו מוקדם יותר ב- הֵרָיוֹן.

"למרות שמצאנו ירידה משמעותית בשיעורי הריונות מרובי עוברים להפריה חוץ גופית לאחר הצגת המנדט, לא ראינו את אותה ירידה לאחר OI/IUI", אומרת המחברת הראשית מריה ולז, מדענית נוספת ב-ICES ופרופסור חבר במחלקה למיילדות וגינקולוגיה באוניברסיטת קווינס. "קשה יותר לווסת הריונות מרובי עוברים עם סוג זה של טיפולי פוריות, מכיוון שסוג הפרוטוקולים המשמשים ועמידה בקריטריונים ספציפיים לביטול עשויים להיות שונים בין המרפאות".

מתוך המספר הכולל של ההריונות, 96.9% היו מהתעברות ללא סיוע, 1.4% מ-OI/IUI ו-1.7% מ-IVF. בהשוואה לאלו שעברו התעברות ללא סיוע, אנשים שקיבלו טיפולי פוריות נטו להיות מבוגרים יותר, חיו בקהילות בעלות הכנסה גבוהה יותר, והיו להם יותר מצבים בריאותיים קיימים.

השיעור הכולל של הריונות מרובי עוברים ירד מ-2006 ל-2021, אך הירידה הייתה גדולה יותר בהריונות הפריה חוץ גופית מאשר בהריונות שנולדו מ-OI/IUI. כאשר משווים את פרקי הזמן לפני ואחרי המנדט של eSET, שיעור ההריונות מרובי עוברים ירד מ-13% ל-9% עם OI/IUI, ומ-29% ל-7% עם IVF.

שיפורים בטכנולוגיית רבייה מסייעת (ART) השפיעו גם על שיעורי הריונות מרובי עוברים. התקדמות בטכנולוגיות כגון מדיה להתרבות עוברים והקפאה אלקטיבית של כל העוברים הזמינים פירושה אחוזי הצלחה גבוהים יותר להריון.

עם זאת, המחברים אומרים כי "מחקרים עתידיים צריכים להתייחס לעלות-תועלת של מתן מחזורי IVF 1 לעומת מספר מחזורי IVF במימון ציבורי, במיוחד מכיוון שחלק מהזוגות באונטריו עדיין רודפים אחר מחזורי IVF בתשלום פרטי, מה שעלול לגרום לשיעור גבוה יותר של הריון מרובה עוברים ו- סיכון גבוה יותר מטבעו לתחלואה אימהית ויילוד."

מגבלה אחת של המחקר הייתה היעדר פירוט על אלו שעברו הפחתה עוברית. הנתונים גם לא תפסו מידע על סוג התרופה המשמשת ל-OI/IUI, ומחזורי IVF היו כוללים טיפולים פרטיים וטיפולים במימון ציבורי.

עם זאת, הממצאים מראים ששינויים בטכנולוגיית רבייה מסייעת והכנסת תוכנית IVF במימון ציבורי באונטריו תרמו שניהם לירידה בסיכון להריון מרובה עוברים.

"עבודה עתידית צריכה להתייחס לסיכון הגבוה יותר הקשור ל-OI/IUI, וייתכן שיידרשו שינויים לסטנדרטיזציה של פרוטוקולים ומדיניות ביטול", אומר ולז.

דילוג לתוכן