Search

מים מים בששון…

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, קורא לממשלה להשיב את השליטה בתאגיד המים לידי עיריית רעננה. קריאתו באה כהמשך למאבק הציבורי שהוא מנהל בנושא הכוונה של רשות המים להעלות את תעריפי המים בשנה הקרובה.

ביום ג' האחרון נפגש ראש העיר רעננה עם מובילי המאבק בעיר, קרי פכטר וחיים שמשי, נגד התאגידים וייקור המים וסוכם על שורת צעדים בהן ינקוט ראש העיר לאחר הבחירות לכנסת: פנייה לשרי הפנים, האוצר והתשתיות להשבת ניהול משק המים והביוב לידי עיריית רעננה והורדת תעריפי המים.

חופרי הינו פעיל מרכזי במאבק ראשי הערים והמרכז לשלטון מקומי בנושא ואף היה שותף פעיל לניסיון לבטל את חוק הקמת התאגידים, לצד הפגנות שהשתתף בהן נגד מחירי המים. הצטרף ראש העיר רעננה לעתירה שהגיש המרכז לשלטון מקומי לבג"צ בחודש נובמבר האחרון, בבקשה להוצאת צו ביניים, בכדי למנוע מרשות המים לייקר את תעריפיה לצרכנים הביתיים ב-2013.

לדברי חופרי: "העלאה הצפויה במחירי המים, בתקופת גשמים מבורכת כמו שחווינו מכעיסה אותי מאוד, בייחוד נוכח העובדה שכבר היום נאלץ הציבור להתמודד עם מחירי המים הגבוהים והכוונה להעלותם לאחר הבחירות, מוכיחה עד כמה התהום פעורה בין מקבלי ההחלטות לאזרחים. לציבור אין ברירה ואין חלופה למים. אי אפשר להחרימם כמו את הקוטג' והוא נדרש לשאת על גבו נטל כלכלי עבור מצרך שהוא בסיסי לקיום".

חבר מועצת העיר רעננה אריה פרידמן המכהן כיו"ר הועדה העירונית לפיתוח כלכלי הצטרף לראש העיר בקריאתו לממשלה. במכתב לראש העיר כתב פרידמן כי חוק תאגידי המים שכפה על העירייה את הקמת תאגיד המים בשנת נכשל הן במישור התקציבי והן במישור משקי הבית: "כיו"ר הועדה לפיתוח כלכלי, ולאחר שיחות שהתקיימו בנינו בנושא מאז ניתוק התאגיד מהעירייה, אני מציע שעיריית רעננה תצא בקריאה למשרדי הממשלה הנוגעים בנושא לבטל את תאגידי המים ולהחזירם לניהול העירייה כפי שעשינו במשך עשרות שנים בהצלחה רבה תוך שמירה על מחיר הוגן לתושב, תודעת שירות גבוהה והשקעה מתמדת במשק המים כפי שמעידים התוארים השונים שקיבלנו ממשרדי הממשלה בנוגע לניהול משק המים בתקופה שהעירייה היתה אחראית על נושא זה".

פרידמן דורש כי הממשלה תיישם מיידי את המלצות ועדת ניסן שאושרו על ידי הממשלה לפני 14 חודשים ועדיין לא נכנסו לתוקף.

"יישום ההמלצות יאפשר לעירייה לנהל כבר מעכשיו את התאגיד במתכונת חברה עירונית ובהשתתפות גורמים עירוניים. יישום ההמלצות יאפשר לנו לנקוט באמצעים הבאים:

• ביטול תפקידים מיותרים בתאגיד כשבעלי תפקיד בעירייה יוכלו לעסוק גם בעבודה בתאגיד, כדי לחסוך בתקציבים.

• הקטנת הוצאות השכירות של כל משרדי התאגיד ומתקני המים, איחוד הוצאות גזברות ורכש.

• איחוד מוקדי השירות של העירייה והתאגיד.

• את דירקטוריון התאגיד יובילו נבחרי הציבור ונציגי העירייה כשחברי הדירקטוריון יכהנו בהתנדבות.

• תעריף המים הבסיסי למוסדות הציבור יופחת לכ-9% (1.1 ש"ח לקוב).

• מקרים של אוכלוסיות מוחלשות ובעיות בתשלומים יטופלו על ידי העירייה ויינתנו הנחות במחירי המים בהתאם לזכאות.

• ביטול מס חברות, מס על דיווידנד ומס על ריבית בעלים בתאגידי המים יאפשרו לעירייה למשוך דיוודנד ולהחזיר את הכנסות המים לתקציב העירייה".

במקביל, ממשיך פרידמן במכתבו לראש העיר, יש לדרוש את השלמת החקיקה לביטול מיידי של תאגיד המים והשבת פעילות משק המים לעירייה.

את מכתבו מסיים פרידמן בדרישה כי ממשלת ישראל אשר ייקרה את מחיר המים פי 3 מאז שנת 2007 תחליט על הוזלת מחירם ב 30% כפי שנובע מדו"ח נויבך שחובר על ידי הכלכלן אמנון נויבך המוכיח כי ניתן להוזיל את מחיר המים ב 30% כשהעירייה והממשלה ימשיכו להרוויח רווח נאה גם לאחר ההוזלה.

 

דילוג לתוכן