מהי משמעות שם הרומן החדש של אפלפלד “מים אדירים”? האם כוונתו לעוצמת האהבה לאשה המתוארת בשיר השירים “מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה”? אולי אלה מי המבול של שנאת הגוי ליהודי המאיימים לשטוף את העולם? ואולי הכוונה היא לגשמי הזעם הנוחתים על יששכר גיבור הרומן במסע הארוך אליו יצא כדי לנקום את נקמת אחיו ובני משפחתו?

כוחה של המטפורה הוא בריבוי הפנים שבה. יש באותם מים אדירים המלווים את הקורא לאורך הרומן, ביטוי לאהבה לאשה, לשנאת היהודים, ולעוצמות הטבע: גשמים וסופות, נהרות ונחלים אותם צולח יששכר בדרכו הארוכה. בשפתו השקטה והמאופקת מתאר אפלפלד את אהבתו העמוקה של יששכר לנחמה אשתו שנפטרה “בחדש כסלו, בעיצומו של החורף”. לאחר מותה היא ממשיכה להיות נוכחת בחייו, “בימי השבעה נגלתה אליו פעמים אחדות, פניה צעירים כשל אדם שעשה את המוטל עליו….” גם לאורך המסע הוא רואה את פניה ושומע את קולה הרך.

ייחודו של הקשר ביניהם הוא דווקא בפן הרוחני. נחמה היא עקרה, אבל כוחה הרוחני הגדול מהווה פיצוי. היא זו שמחברת אותו אל הספרים, ובמיוחד אל התפילה ובלעדיה נאלם פיו ופסק להתפלל “מאז מותה של נחמה הלכה התפילה ונמחתה מפיו”… באין תפילה נהיה הזמן עכור ונעדר תמורות”

מסע האימים המתואר ברומן חושף את עומק השנאה ליהודי ומדגיש את הטרגדיה של החיים היהודיים בעולם זר ועוין. בסופו של המסע הוא אמנם נוקם בגוי הרוצח, אך משלם על כך בחייו.