Search

מיזם חדש ברעננה: מרכזי מידע וקשרי קהילה לאזרחים הוותיקים

עיריית רעננה, המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת, אגף תרבות נוער ופנאי ומועצת האזרחים הותיקים – (מאו"ר), החלו ביישום פיילוט ייחודי להנגשת מידע ושירותים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים והגמלאים בעיר, במסגרתו מוקמים בימים אלו שני מרכזים לקשרי קהילה סיוע ומידע (קס"ם) לאזרחים הוותיקים.

המרכז הראשון נפתח השבוע ביום א' ( 28/7/2013) ב"מועדון הזהב" במרכז העיר, רחוב אופסטרלנד 2. המרכז יפעל בימים א', ג' בין השעות 12:30-09:30: וביום ד' בין השעות 16:30- 18:30.

המרכז השני צפוי להיפתח במהלך חודש אוגוסט במועדון הקהילתי "קשת", שבשכונת קריית שרת.

הקמת המרכזים הינה חלק מקידומה של תכנית אב כוללת למתן שירותים לאוכלוסייה המבוגרת בעיר, מתוך חזונה של עיריית רעננה להקנות איכות חיים מיטבית לאוכלוסייה זו ומתן מענה הולם לצרכיה. מטרת התכנית הינה להנגיש עבור אוכלוסייה זו מידע על השירותים והפעילויות בעיר ובארץ, לתת ייעוץ, הכוונה וסיוע במגוון נושאים ותחומים וכן לפתח ולייזום פרויקטים לחיזוק הקשר והשייכות של ותיקי העיר עם הקהילה. במסגרת התכנית, מתוכננים להיפתח עוד מספר מרכזים דומים שיכללו פעילויות שונות, לצד מידע זמין.

 

דילוג לתוכן