Search

מטה חברת טבע יוקם בקריית אתגרים בעיר

בעקבות ההודעה על כוונת חברת טבע להקים את המטה הגלובלי שלה בקריית אתגרים ברעננה, מברכים בעירייה את החברה.

עיריית רעננה שמחה כי חברת טבע רואה בעיר רעננה מקום ראוי ומתאים להקמת מטה החברה הגלובלי בישראל. טבע היא חברת ענק בינ"ל מספינות הדגל של החדשנות והכלכלה הישראלית ומביאה כבוד וגאווה למדינה. מעברה הצפוי לקריית אתגרים ברעננה יגדיל את מקורות התעסוקה, יתרום לפיתוח הכלכלה ויאפשר לחברה להמשיך להתפתח ולהוביל בשווקים הבינלאומיים. קריית אתגרים ברעננה מהווה אבן שואבת עבור חברות הייטק ועסקים רבים בזכות רמת השירותים הגבוהה וסביבת הפעילות העסקית המיטבית, שעיריית רעננה מחויבת להם. האזור נמצא בתנופת פיתוח והבחירה בעיר רעננה, כמקום מושבן של חברות רבות, מעידה על האמון בפיתוח העתידי של העיר ובשירותים המוענקים בה. זאב בילסקי,

ראש עיריית רעננה: "מדובר בבשורה משמחת מאוד לעיר רעננה ולתושביה. העירייה תעשה כל שביכולתה בכדי לאפשר לטבע לבנות את מטה החברה ברעננה. עבורינו זו גאווה גדולה ונעשה הכל על מנת להצדיק את האמון והבחירה".

דילוג לתוכן