Search
Study: Effect of air pollution exposure on risk of acute coronary syndromes in Poland: a nationwide population-based study (EP-PARTICLES study). Image Credit: khunkornStudio/Shutterstock.com

מחקר לאומי קושר בין זיהום אוויר לסיכון מוגבר להתקפי לב בפולין

במחקר שפורסם לאחרונה ב The Lancet Regional Health – אירופהקבוצת חוקרים זיהתה תת-אוכלוסיות בסיכון מוגבר לאוטם שריר הלב ברמת ST (STEMI) ואוטם שריר הלב ללא ST-elevation (NSTEMI) עקב זיהום אוויר בפולין.

לימוד: השפעת חשיפה לזיהום אוויר על הסיכון לתסמונות כלילית חריפות בפולין: מחקר מבוסס אוכלוסיה ארצי (מחקר EP-PARTICLES). קרדיט תמונה: khunkornStudio/Shutterstock.com

רקע כללי

מחלות לב וכלי דם (CVD) מציבות אתגרים בריאותיים, כלכליים וחברתיים עולמיים משמעותיים. בשנת 2021, CVD גרם ל-1.7 מיליון מקרי מוות ו-1.3 מיליון שנות עבודה אבודות באיחוד האירופי. מחלת לב איסכמית, בעיקר עקב מחלת עורקים כליליים (CAD), הובילה ל-34% ממקרי המוות הללו.

CAD יכול להסלים לתסמונות כלילית חריפות (ACS), כגון STEMI ו-NSTEMI מסכני חיים.

דרוש מחקר נוסף כדי להבין טוב יותר את המנגנונים הספציפיים שבאמצעותם זיהום אוויר תורם ל-ACS וכדי לזהות התערבויות יעילות עבור אוכלוסיות פגיעות.

לגבי המחקר

המחקר הנוכחי מתרכז באזור המזרחי של פולין וכולל למעלה מ-8 מיליון אנשים המחולקים על פני חמש מחוזות, 101 מחוזות ו-709 קהילות, בעיקר כפריות. נתוני אשפוז מ-2011 עד 2020, כולל מקרים של NSTEMI ו-STEMI, נבעו מקופת החולים הלאומית של פולין.

לא צוינו התרחשויות חוזרות של מטופלים עקב קודים ייחודיים של מטופלים. נתוני זיהום האוויר נאספו באמצעות המודל Global Environmental Multiscale–Air Quality (GEM-AQ) בשיתוף עם המכון להגנת הסביבה- המכון הלאומי למחקר.

מודל זה, מערכת הובלה כימית מפורטת, חוזה את איכות האוויר בהיקפים שונים ומשלב תהליכים כימיים ופיזיקליים אטמוספריים מקיפים.

מידע מטאורולוגי כמו טמפרטורה, לחות ולחץ נאסף במדויק מהמכון למטאורולוגיה וניהול מים. הניתוח הסטטיסטי כלל סדרה של מבחנים להערכת התפלגות נתונים וניתוחים השוואתיים, בין היתר תוך שימוש במבחני Shapiro-Wilk ו-t.

המחקר שילב גם מודלים של תוספים מוכללים כמו-Poisson כדי להעריך את הקשרים הספציפיים לקהילה של זיהום אוויר עם שכיחות של STEMI ו-NSTEMI, תוך התאמה למבלבלים פוטנציאליים כמו חגים ומגיפות.

יתרה מכך, מטה-אנליזה של אפקטים אקראיים אספה את ההערכות הספציפיות לקהילה. השפעת הזיהום הוכמתה כשינויים בשכיחות של STEMI ו-NSTEMI, כמו גם עלייה ספציפית במזהמים כמו חלקיקים (PM2.5) וחנקן דו חמצני (NO2).

תוצאות המחקר

במהלך תקופת המחקר, הנתונים חשפו 63,154 אשפוזים ו-5,921 מקרי מוות בבתי חולים (9.4%) מ-STEMI ו-76,543 אשפוזים עם 4,079 (5%) מקרי מוות בבתי חולים כתוצאה מ-NSTEMI.

רוב חולי ה-STEMI היו גברים (64.3%) עם גיל ממוצע של 67.5 שנים, בעוד שקבוצת ה-NSTEMI הייתה גם בעיקר גברים (62%) עם גיל ממוצע של 70.2 שנים. שיעורי האשפוז הסטנדרטיים (SHR) הראו מגמת ירידה משמעותית עבור STEMI ועלייה לא מובהקת עבור NSTEMI במהלך השנים.

למרות ירידה כללית בריכוזי מזהמי האוויר הן באזורים כפריים והן באזורים עירוניים, הרמות נותרו מעל סף ארגון הבריאות העולמי (WHO) והסוכנות האירופית לאיכות הסביבה. ניתוח מתאם הראה קשר בינוני עד חזק בין מזהמים שונים, במיוחד PM2.5 וגופרית דו חמצנית (SO2).

השפעת זיהום האוויר על אשפוזים הייתה משמעותית. עליות ב-PM2.5 וריכוזי בנזו(א)פירן (BaP) נקשרו לסיכון גבוה יותר לאשפוזים עבור STEMI ו-NSTEMI.

ההשפעות של NO2 ו-SO2 היו בולטים יותר בטווח הקצר והבינוני עבור קבוצת STEMI, בעוד שקבוצת ה-NSTEMI הפגינה רק השפעה לטווח בינוני. יש לציין שההשפעה של BaP על STEMI הייתה משמעותית במודלים של מזהם יחיד, אך איבדה משמעות כאשר בוצעה התאמה ל-PM2.5.

ניתוחים מרובדי גיל הראו שחולים צעירים יותר (מתחת לגיל 65) התמודדו עם עלייה משמעותית בסיכון ל-NSTEMI עם NO מוגבר2 וראש הממשלה2.5 רמות, בעוד שחולים מבוגרים חוו עלייה באשפוזי STEMI הקשורים ל-SO2 וראש הממשלה2.5.

נשים היו פגיעות במיוחד ל-STEMI הקשור ל-PM2.5 ו-BaP, מראים סיכונים גבוהים יותר בהשוואה לגברים.

אזורים כפריים הראו רגישות גבוהה יותר לאשפוזים מ-STEMI כאשר נחשפו לעלייה ב-SO2אחר הצהריים2.5, ו-BaP. פערים כלכליים השפיעו גם על תוצאות הבריאות; באזורים עם הכנסה נמוכה נרשמה עלייה של 1.4% באשפוזי NSTEMI עם עלייה ברמות ה-BaP.

הניתוח שילב עוד גורמי סיכון מסורתיים כגון עישון, יתר לחץ דם וסוכרת. אזורים עם שיעורים גבוהים יותר של תנאים אלה הראו השפעה מזיקה גדולה יותר מ-SO2אחר הצהריים2.5ולא2 על אירועי STEMI.

עם זאת, ההשפעה של BaP הייתה ביחס הפוך לשכיחות השימוש בטבק, מה שמצביע על השפעות בולטות יותר באזורים שכיחים פחות בעישון.

לבסוף, הפחתת זיהום האוויר לרמות המומלצות על ידי ארגון הבריאות העולמי עשויה להפחית באופן משמעותי את האשפוזים. הערכות הראו שעמידה בתקנים אלה יכולה למנוע אלפי מקרי NSTEMI ו-STEMI מדי שנה, מה שמדגיש את ההשפעה הקריטית על בריאות הציבור של ניהול איכות האוויר.

דילוג לתוכן