Search
חסר ילדים מבחירה הופך לנורמלי חדש עבור צעירים מבוגרים בבריטניה, כך עולה מהסקר

מחקר חושף פערים חברתיים בהשגת לידות חי בעקבות טיפול ב-ART

מחקר חדשני, שהוצג היום ב-ESHRE 40ה' מפגש שנתי באמסטרדם, חושף פערים חברתיים משמעותיים בהשגת לידות חי בעקבות טיפול בטכנולוגיית רבייה מסייעת (ART). נשים בעלות השכלה מחקרית (PhD) היו בסבירות גבוהה פי שלושה להגיע ללידה חיה בהשוואה לאלו בעלות השכלה בבית ספר יסודי, בעוד שנשים בקבוצת ההכנסה הגבוהה היו בסיכון גבוה פי שניים מאלה בקבוצת ההכנסה הנמוכה ביותר.

המחקר הלאומי, מבוסס רישום, שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת קופנהגן ומבית החולים האוניברסיטאי של קופנהגן (Rigshospitalet), ניתח נתונים מ-68,738 נשים בגילאי 18-45 שעברו טיפול ART בדנמרק בין 1994 ל-2017. התוצאה העיקרית שנחקרה הייתה לידת חי לאחר התחלת טיפול ART.

המחקר מצא כי האפשרות להגיע ללידה חיה ראשונה לאחר התחלת טיפול ב-ART גדלה בהדרגה עם רמות השכלה והכנסה גבוהות יותר. נשים בעלות השכלה מחקרית הראו את הסבירות הגבוהה ביותר (HR=3.02 (95% CI 2.71; 3.35)), בהשוואה לאלו בעלות השכלה בבית ספר יסודי. בנוסף, לנשים בקבוצת ההכנסה הגבוהה הייתה סבירות כפולה ללדת חי בהשוואה לנשים בקבוצת ההכנסה הנמוכה ביותר.

לנשים מובטלות הייתה הסבירות הנמוכה ביותר להצלחה, כשהן בסיכון נמוך בשליש ללדת חי לאחר טיפול ב-ART בהשוואה לנשים מועסקות (HR=0.67 (95% CI 0.64; 0.69)).

ממצאים אלו היו עקביים בקבוצות הגיל השונות שנבדקו והן עבור נשים חשוכות ילדים והן עבור נשים שילדו ילד או ילדים לפני טיפול ב-ART, מה שמצביע על קשר חזק בין עמדה סוציו-אקונומית והשגת לידת חי לאחר התחלת טיפול ב-ART.

Rikke Bruun Uggerhøj, מחברת המחקר הראשית מאוניברסיטת קופנהגן, המחלקה לבריאות הציבור, מעירה, "בעוד שמחקרים קודמים הציעו קשר בין מצב סוציו-אקונומי גבוה יותר לתוצאות ART משופרות, המחקר שלנו מעמיק יותר ומספק תובנות ברורות מונעות נתונים על השפעה ספציפית של השכלה, תעסוקה והכנסה בקביעת הצלחת טיפולי הפוריות".

"התוצאות שלנו מאשרות שלנשים בעלות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר יש סיכוי גבוה יותר להגיע ללידה חיה. תת-אנליזות גילו שהן נוטות יותר להמשיך בטיפול ב-ART לאחר ניסיונות לא מוצלחים, מה שיכול להסביר את אי השוויון החברתי שנצפה בהשגת לידת חי לאחר טיפול ב-ART. "

"מה שהיה מפתיע, עם זאת, היה שאפילו בדנמרק, שבה מוצעים כיום שלושה טיפולי ART טריים בחינם, אי שוויון חברתי השפיע על הסבירות לתחילת טיפולי ART שני ושלישי. זה מצביע על כך שגורמים מעבר לנטל הכספי בלבד תורמים לאלה. פערים בתוצאות".

אי פוריות נמצאת במגמת עלייה בעולם, עם שכיחות מוערכת לכל החיים של 17.5% (2). ככל שנושא זה ממשיך לגדול, הביקוש לטיפולי פוריות צפוי לעלות (3). הבטחת גישה הוגנת לטיפולים אלה ותוצאות שוויוניות היא אפוא חיונית כדי לתת מענה לצרכים של יחידים וזוגות החווים אי פוריות, ללא קשר למצבם הסוציו-אקונומי.

בהתייחסה לסוגיה זו, חוקרת הפוסט-דוקטורט דיטה וסארד, מחברת שותפה למחקר מבית החולים האוניברסיטאי של קופנהגן (Rigshospitalet), אומרת, "בהקשר של מחקר זה, ברור שמגבלות פיננסיות לבדן לא תמיד קובעות את התוצאות; גורמים סוציו-אקונומיים נכנסים לתמונה, למשל, לנשים בעלות השכלה גבוהה עשויות להיות עבודות שמציעות גמישות או התאמות לאחריות הקשורה לטיפול, התומכות בהן להמשיך בטיפול ב-ART לאחר ניסיונות לא מוצלחים".

"כדי להתמודד בצורה יעילה עם פערים בתוצאות, קובעי מדיניות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות חייבים לאמץ גישה מקיפה שמכירה ומתמודדת עם האתגרים הרב-גוניים שאנשים נתקלים בהם בחייהם, לרבות שיקולים מעשיים, אילוצי משאבים והנטל הרגשי".

מחקר חשוב זה מדגיש את המורכבות של הגורמים הסוציו-אקונומיים המשפיעים על התוצאות עבור ART. המחברים מצאו שאפילו רמה גבוהה של מימון ציבורי לטיפולים אלו אינה מספיקה כדי למנוע אי שוויון חברתי בתוצאות הסופיות. ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של ממצאים אלו מחייבות התייחסות מעמיקה של כל בעלי העניין".

פרופסור ד"ר קרלוס קלהז-חורחה, יו"ר מיידי בעבר של ESHRE

תקציר המחקר יפורסם היום ב רבייה אנושיתאחד מכתבי העת המובילים בעולם ברפואת הרבייה.

דילוג לתוכן