Search
Janssen-Cilag מבקשת אישור אירופאי לגוסלקומאב בטיפול בקוליטיס כיבית ובמחלת קרוהן

מחקר חדש מטיל ספק באסטרטגיות להורדת שומנים בדם למניעת IBD

מחקר חדש האיר את הקשר בין מחלת מעי דלקתית (IBD) ופרופיל שומנים. IBD הוא מצב כרוני הגורם לדלקת במעיים. רמות לא תקינות של פקטור שומנים כמו כולסטרול בחולי IBD נצפו במחקרים קודמים, אך האם הקשר הזה הוא סיבתי נותר לא ברור.

מחקר זה השתמש באקראיות מנדלית (MR) כדי לחקור את הקשר הסיבתי הפוטנציאלי בין פרופיל שומנים ו-IBD. התוצאות לא גילו קשר סיבתי מובהק בין שבעה גורמי שומנים ובין הסיכון לפתח IBD. התקבלו תוצאות עקביות עבור שני תת-סוגים של IBD, מחלת קרוהן וקוליטיס כיבית.

המחברים מודים כי מחקרים קודמים הראו פערים ברמות השומנים בקרב חולי IBD. לדוגמה, דיווחים מסוימים מצביעים על רמות נמוכות יותר של כולסטרול אצל אנשים עם IBD בהשוואה לביקורות בריאות, בעוד שאחרים לא מוצאים הבדלים מהותיים. חוסר עקביות אלה מדגישים את המגבלות של מחקרים תצפיתיים קונבנציונליים, אשר נוטים לגורמים מבלבלים ולסיבתיות הפוכה. לעומת זאת, MR יכול להתגבר על מגבלות אלו.

מחקר זה מספק תובנות חשובות לגבי יחסי הגומלין המורכבים בין IBD ופרופיל שומנים. הממצאים מצביעים על כך שוויסות רמות השומנים עשוי שלא להשפיע ישירות על הסיכון ל-IBD. עם זאת, יש צורך במחקר נוסף כדי להבין היטב את הקשר בין שומנים ל-IBD.

דילוג לתוכן