סגן הדר גולדין, מפקד צוות בסיירת גבעתי, נהרג באירוע שהתרחש לאחר הפסקת האש ברפיח. במרדף אחר חוליית המחבלים במנהרה הצליח סגן איתן פונד להציל מספר חפצים אישייים ובסופו התקבלה ההחלטה כי סגן הדר גולדין הינו חלל. הוריו החליטו לקבל את ההחלטה ואף לערוך הלוויה, אך גופתו של הדר טרם הושבה וטרם נקברה בקבר ישראל.

גם גופתו של סמ”ר אורון שאול שנהרג באסון הנגמ”ש בסג’עייה לא הוחזרה . הוריו של אורון שאול אף לא יכלו לקיים הלוויה, אך לאחר שהוכרז כחלל ישבו עליו שבעה, ללא קבר, ללא יום אזכרה, ללא לוויה. חמאס מחזיק בגופותיהם של הדר ואורון ומשתמש בהם כקלף מיקוח. המלחמה אמנם תמה אך הכאב עדיין חי וצורב ואנו חבריהם של אורון והדר נעשה הכל להשיבם.

הדרך שבחרנו לפעול אינה דרך של מאבק נגד המדינה או הצבא. דרכינו היא חיזוק המנהיגים ומתן רוח גבית למקבלי ההחלטות. ההפגנות יהיו בצורה חיובית תמיכה ואהדה ציבורית, כמו אותן התכנסויות שנעשו בזמן צוק איתן.

מה לעשות?

לעקוב אחר דף הפייסבוק: “מחכים לכן הדר ואורון”- לתמוך להביע דעה , להגיע לאירועים, להפיץ את האירוע, ליצור תודעה!

להצטלם עם תנועת הלב החסר ולהעלות לפייסבוק “מחכים לכם אורון והדר”

“אל ארץ צבי

אל דבש שדותיה

אל הכרמל והמדבר

אל עם אשר לא יחשה

שאת בניו לא יפקיר לזר”