גם לאחר סיום תיק פלילי בהרשעה בבית המשפט ניתן לטפל במחיקת הרישום הפלילי, באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה לקצר את תקופות התיישנות והמחיקה החלות על ההרשעה.

כאשר מדובר ברישומים פנימיים של המשטרה אודות תיקי חקירה סגורים, ניתן להוביל למחיקת הרישומים המשטרתיים – בין אם בשינוי עילת סגירת התיקים לחוסר אשמה או בהגשת בקשה לביטול הרישום המשטרתי.

בכל מקרה, יש להתייעץ עם עורך דין פלילי בנוגע למהלכים משפטיים מסוג זה ועל מנת לשפר משמעותית את סיכויי ההצלחה, להסתייע בשירותיו של עורך דין בהגשת הבקשות לגורמים הרלוונטיים.

מדוע יש לפעול למחיקת רישום פלילי?

לרישום פלילי במדינת ישראל השלכות מרחיקות לכת. אך לשם המחשה, מעבר לעצם הפגיעה בשם הטוב והכתמת שמו של המורשע באות קלון למשך שנים רבות, רישום פלילי עלול לחסום את האפשרות להיות מועסק בכל המקצועות טעוני רישוי (כגון עריכת דין, ראיית חשבון, רפואה וכו’) וכן להשתלב בשירות המדינה או בכוחות הביטחון.

רישום פלילי עלול להוות חסם לקבלת רישיון נשק או רישיון לרכב ציבורי, לפגוע בשירות צבאי ולפגוע בהליכי הגירה, קבלת ויזה והליכי אימוץ.

ולבסוף, ומדובר כאן בדוגמאות בלבד, רישום פלילי עלול למנוע קידום מקצועי, לסכל מינוי כמנכ”ל או דירקטור ולהוביל למחיקה מפנקס הקבלנים.

כיצד מוחקים רישום פלילי?

מחיקת רישום פלילי נעשית בדרך של הגשת בקשה לנשיא המדינה לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי.

כצעד ראשון, יש לפנות ביחד עם תעודת זהות לכל תחנת משטרה ולבקש פלט מידע פלילי (“תעודת יושר”) הכולל פירוט של הרישומים הפליליים של המבקש ורישומים פנימיים של המשטרה אודות תיקי חקירה תלויים ועומדים ותיקים סגורים.

ביחס לרישומים פליליים, בפלט המשטרתי רשום מתי צפויה כל הרשעה להתיישן ומתי ההרשעה צפויה להימחק.

ביחד עם הפלט המשטרתי יש לפנות לעורך דין פלילי, אשר ינתח האם המקרה מתאים להגשת בקשה למחיקת רישום פלילי והאם בשלו התנאים להגשת הבקשה.

כאן המקום לציין כי נשיא המדינה נעתר רק לכ- 25% מהבקשות למחיקת רישום פלילי ונתון זה אך ממחיש עד כמה חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי מקצועי להגשת הבקשה.

מה הן תוצאות מחיקת הרישום הפלילי?

בתמצית, בעקבות החלטת נשיא המדינה למחוק רישום פלילי, מצטמצמים עד מאוד הגורמים שיכולים לראות את ההרשעה שנמחקה, אך חשוב מכך – חל שינוי במעמדו של אותו אדם שהרשעתו נמחקה והוא נחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע מעולם, ושאלה בנוגע לעברו הפלילי תחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה. יתרה מכך, הימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תחשב כהעלמת עובדה.

מחיקת רישום פלילי בצבא

מעצם תרומתם למדינה וגילם הצעיר, זוכים חיילים להעדפה מסוימת בבקשות למחיקת רישום פלילי. מחיקת רישום פלילי בצבא קלה יותר מאשר כאשר מדובר בבגיר אשר הורשע בפלילים בשלב יותר מתקדם בחייו.

בהקשר למחיקת רישום פלילי לחיילים, קיימת אבחנה בין הרשעות בטרם הגיוס לשירות הצבאי להרשעות במהלך השירות הצבאי.

בעניין זה יש להתייעץ עם עורך דין צבאי, ובכלך מקרה, הגשת הבקשה על ידי עורך דין העוסק בדיני חנינה משרפת את סיכויי קבלתה.

מחיקת רישום משטרתי

תיק חקירה שנסגר ולא הבשיל לרישום פלילי, נרשם ברישומיה הפנימיים של המשטרה, אלא אם התיק נסגר בעילה של חוסר אשמה. לעיתים, גם לרישום המשטרתי השלכות פוגעניות (למשל בנוגע לרישיון נשק) ויש להיוועץ עם עורך דין פלילי העסוק בתחום, האם הרישום המשטרתי אכן פוגעני בעולמו של אותו אדם.

מחיקת רישום משטרתי ניתן להשיג בשני מסלולים עיקריים – שינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה או ביטול רישום משטרתי.

פניה למשרד עורכי דין העוסק במחיקת רישום פלילי ורישום משטרתי

משרד עורכי דין פליליים גיא פלנטר עוסק מזה למעלה משני עשורים במחיקת רישומים פליליים ומשטרתיים. באתר האינטרנט של המשרד דוגמאות רבות למקרים שטופלו ע”י המשרד בהצלחה. לפרטים נוספים וליצירת קשר: 03-7447448 חירום: 050-6664499.

כתבה זו נכתבה בשיתוף פעולה עם עורכי דין מובילים

תמונה: PIXABAY