המועצה הדתית משאילה לבתי הכנסת מחזור מיוחד שהדפיסה, הכולל את תפילות כול נדרי ונעילה. 2 נוסחים מוצעים – נוסח אשכנז (ספרד) ונוסח עדות המזרח.


מדי שנה מגיעים לתפילות “כול נדרי” ו”נעילה” מתפללים רבים שאינם מכירים את התפילה. בדרך כלל הם מגיעים ללא מחזור וקשה להם לעקוב אחר התפילה. מרבית קהילות בתי הכנסת אינם ערוכים מבחינת מחזורים לחלוקה עבור מתפללים אלה.

על מנת לתת לקהילות פתרון לבעיה זו, הדפיסה המועצה הדתית רעננה חוברות לתפילות “כול נדרי” ו”נעילה” ב 2 נוסחים – אשכנז (ספרד) ועדות מזרח. המועצה משאילה לקהילות חוברות אלה ליום כיפור תוך בקשה להשיבם מיד לאחר החג.

יו”ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן: “אנחנו לא שוקטים על השמרים ומנסים לספק לבתי הכנסת פתרונות לבעיות שהם מתמודדים אתם. בנוסף לחוברות התפילה, חילקנו לבתי הכנסת קובץ הוראות הלכתיות לצום יום כיפור עבור חולים, נשים בהריון ומניקות. קובץ זה נשלח בדואר האלקטרוני לכול הנהלות בתי הכנסת בבקשה להפיצם לכלל מתפללי בית הכנסת.