אמנם שנת שמיטה הסתיימה רישמית עם כניסתה של שנת תשע”ו אך מסתבר כי יש כמה הלכות שנמשכות בשנה השמינית. למשל, פירות שנלקטו בשביעית – מוצאי השביעית לא פוקעת את קדושתם.

אחד הנושאים החמים במוצאי שביעית הינו מושג הספיחין. מדובר בחשש שמגדלים זרעו בשנת שמיטה, גידלו ירקות ומשווקים אותם בתום שנת השמיטה בטענה כי הינםן “ספיחין”, דהיינו, שמדובר בירקות שגדלו מעצמם משאריות הזרעים שהיו באדמה ולא מזריעה של עוברי עבירה בשמיטה.

מנהל מחלקת הכשרות ברבנות המקומית מזכיר כי להלכה נפסק שמחנוכה ואילך אין חוששים יותר לאיסור ספיחין בירקות, לפיכך הותרו כל הירקות באכילה גם לשומרי שביעית ללא היתר מכירה.

יחד עם זאת, עדיין יש בשוק ירקות שאין אפשרות שהם מגידולי שמינית. מדובר בירקות הבאים:

תפוחי אדמה.
בטטה.
גזר.
דלעת.
דלורית.

בירקות אילו יש עדיין לחשוש לספיחין עד להודעה חדשה. מסיבה זאת ממליצה המועצה הדתית להמשיך לרכוש את כל הירקות הנזכרים לעיל רק בחנויות שמיטה.

יש להדגיש כי בכל הפירות ללא יוצא מן הכלל יש לנהוג קדושת שביעית.