Search

מועצת העיר רעננה אישרה העלאת הארנונה למגורים ב 8.9%.

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום שני האחרון הובאה לאישור החלטת הנהלת העיר להעלות את הארנונה למגורים בשיעור של 7.5% מעבר לעדכון האוטומאטי של משרד הפנים בשיעור 1.4% ובסך הכל עלייה של 8.9%.

לפני ההצבעה התקיים דיון טעון רגשות, בין היתר בשל העובדה שחברי המועצה דן ברוך וסימה פרי החליטו להצביע נגד העלאה ובכך למעשה לפרוש מהקואליציה. ברוך נשא נאום שבו האשים את בכירי העירייה ובראשם הגזבר והמנכ"ל כי העלימו עובדות מחברי המועצה וניהלו את העיר לגרעון של 30 מליון ב 2010. בנקודה זו עצר אותו ראש העיר והסביר כי השנה לא יהיה שום גרעון והיא תסתיים מאוזנת אך גם הסבר זה לא עצר את ברוך והוא הכריז על פרישתו מהקואליציה.

ראש העיר נחום חופרי המשיך והסביר כי העלאת הארנונה מתבקשת על מנת שגם שנת 2011 תהיה מאוזנת וכי בד בבד מתבצע העירייה קיצוץ של 18 מליון שקל בתקציב לשנה הבאה. העלאה בארנונה והקיצוץ בתקציב נובעים בשל גזרות שהושתו על הרשויות המקומיות מידי הממשלה שהגדילו את הוצאות הרשויות על חשבון תקציבים ממשלתיים. "גם לאחר העלאה תשאר הארנונה ברעננה נמוכה יותר משאר הישובים באזור" הדגיש חופרי.

ראשות הדיבור עברה ליו"ר האופוזיציה מלי פולישוק שקראה לראש העיר להתפטר. בנאום ארוך תקפה פולישוק לא רק את ראש העיר ובכירי העיריה אלא גם את ראשי הסיעות הגדולות – סגנית ראש העיר מטעם מרצ, רונית וינטרוב וסגן ראש העיר מטעם הרשימה הדתית, אריה פרידמן. וייטרוב הגיבה בתוקפנות "את חברת מועצה שמשקרת" בעוד שפרידמן לגלג על העובדה שפולישוק יוצאת בהאשמות של אי קיום הבטחות בעוד היא עצמה מפרה הסכם רוטציה בתוך סיעתה שלה.

חברת המועצה פולישוק שמנסה למצב את עצמה כסיעה האנטי דתית בעיר המשיכה ותקפה את ראשי המפלגות המייצגות את הציבור החילוני בכך ש "חברו לדתיים" וש "מאות אלפי שקלים הולכים לתמיכה בבתי כנסת". במפתיע, חלק גדול מהתושבים שהגיעו למחות על העלאת הארנונה החל להפנות את מחאתו דווקא כלפי דבריה הבוטים בנושא הדתיים.

סגן ראש העיר, אריה פרידמן קיבל את ראשות הדיבור והתייחס לדברי קודמיו בנוגע לבכירי העירייה. "אני רוצה למחות בצורה הכי ברורה שאפשר כלפי ההתקפה על הפקידים הבכירים שעושים את עבודתם נאמנה. דברי המתנגדים להעלאת הארנונה מעידים על חוסר הבנה בסיסי במה זה גירעון. אין גירעון ב 2010 – נסיים אותה באיזון. את שנת 2009 שהייתה שנה מאוד קשה ובמהלכה בצענו תכנית הבראה – סיימנו אפילו בעודף של 4.2 מיליון שקל. השנה, כשישבנו לתכנן את 2011 התברר לנו שבעקבות ההתייקרויות וגזרות הממשלה במידה ונמשיך עם כל התכניות שלנו, יהיה גרעון וזה לא מקובל עלינו. אנו עירייה אחראית שלא מוכנה לקבל תקציב גרעוני. מסיבה זו אנו מבצעים קיצוץ של 18 מיליון ומעלים את הארנונה. מהלכים אלו נועדו כדי שמצד אחד ננהג כעירייה אחראית ומצד שני נמשיך להעניק שירותים ברמה הכי גבוהה לתושבים שלנו. מי שלא מבין – שקודם יברר את העובדות".

ההחלטה להעלות את הארנונה נפלה ברוב של 16 חברי מועצה מול 3. בשל פרישת סיעת דן ברוך לאופוזיציה יהפוך ברוך ליו"ר האופוזציה במקום חברת המועצה פולישוק ובכך תפרד פולישוק מתפקידים שונים שביצעה כגון יו"ר ועדת ביקורת ועוד.

דילוג לתוכן