Search

מועצת העיר נפרדת מחברת המועצה אשרה קורן.

לפני כחודשיים פינתה אשרה קורן, חברת המפלגה הדתית, את מקומה במועצת העיר, לדרורה כהן. לפני הבחירות האחרונות כאשר הכוחות הדתיים בעיר התאחדו להקמת מפלגה אחת הסכימו בינהם חברי המפלגה על מספר צעדים אשר יגרמו לאיחוד הכוחות ולהקמת מפלגה בעלת השפעה. בין הצעדים כאמור, רוטציה בין אריה פרידמן ויואל עזרזר בתפקיד סגנות העיר, רוטציה בין חבר המועצה שלמה פרידמן לשלמה לישה וכן רוטציה בין אשרה קורן לבין נציגת השכונות דרורה כהן.

בישיבת המועצה האחרונה הוזמנה אשרה לפרידה חגיגית מחברי המועצה. אשרה שכיהנה כחברת מועצה כמעט שלש עשרה שנים הותירה אחריה שובל של פעילויות ותרומה אדירה החל מהמישור התורני כנציגת הציבור הדתי ועד לפעילויות העוסקות בחיזוק מעמד האישה.

ראש העיר שיבח את פועלה של אשרה והדגיש כי אשרה היא מסוג האנשים שאינם צריכים כותרת על מנת להשפיע על הנעשה בעיר. גם ללא תואר של חברת מועצה הוא מודע לפעילות הרבה שאשרה אחראית לה כנציגת ציבור דתי ובטוח שתמשיך ברוח זו.

כמעט כל חברי המועצה הכינו מראש דברי שבח והערכה לאושרה והדגישו בדבריהם כי אשרה הכניסה רוח מיוחדת לדיונים של מועצת העיר. פתיחותה הרבה ונכונתה לכבד כל אדם באשר הוא אדם השפיעו רבות על התיחסותם של חברי המוצה לציבור הדתי בעיר.

חברות מועצת מרץ הדגישו את שיתוף הפעולה הקיים בינהן למרות השקפות עולם שונות לחלוטין. חבר המועצה הוותיק, דן ברוך, הביע הערכה לשלש עשרה שנה של פעילות ציבורית, סגן ראש העיר, איתן גינזבורג סיפר כיצד הופתע מעוצמת קולה ומכשרונה הרב אותו ביטאה בערב יום כיפור במעמד "יום כיפור ברחובה של עיר", כאשר ללא רמקול הצליחה לרתק את הקהל הרב. סיימו את סבב הדוברים חברי סיעתה ובהם סגן ראש העיר, יואל עזרזר אשר דיבר על אישיותה המיוחדת ואריה פרידמן אשר סיפר על הקשר המיוחד שנרקם בינהם כברית פוליטית שהפכה לחברות אמיתית אשר משתקפת בדברי יהושע בן פרחיה בפרקי אבות : "עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות". לדברי פרידמן אשרה וצבי הם בבחינת רב, חבר וכמובן דנים את כל האדם לכף זכות ושילוב זה הוא שבנה קהילה כל כך מיוחדת שהם עומדים בראשה- קהילת כינור דוד.

את דברי הפרידה סיכמה אשרה בקטע שהביאה מדברי הרב קוק הנעצב על החומות הנבנות בין המחנות בארץ בתקופת העליה השניה, על ההגדרות השונות של ציבורים בארץ שיוצרים מחיצות במקום חיבורים וכאילו לא עברו יותר ממאה שנים, הדברים רלוונטים לימינו. אשרה הסבירה כיצד ניסתה ליהיות נציגת ציבור דתי ששלח אותה לתפקיד ובאותה מידה לבנות גשרים ולהסיר מחיצות.

 

דילוג לתוכן