Search

מועצת העיר מינתה את איתן גינזבורג כסגן ראש העיר במקום הגב' אורית סייד שפרשה מהחיים הפוליטיים.

בישיבת מועצת העיר השבוע עומד על הפרק בחירה ומינוי של סגן ראש העיר במקום הגב' אורית סייד יצחקי שפרשה מתפקידה וממועצת העיר בשל מצבה הרפואי. המועמד לתפקיד הוא עו"ד איתן גינזבורג, חבר מועצת העיר רעננה מטעם מפלגת העבודה משנת 2003, שעד כה כיהן כחבר מועצת העיר מן המניין.

למרות שאינו חבר במפלגתו המוניציפלית של ראש העיר נחשב גינזבורג כמקורב אליו יתכן בשל היותם של השניים חברי מפלגת העבודה. מסיבה זו בחר בו ראש העיר לסגנו ולא פנה לחברי מפלגתו חברי "הרשימה העצמאית לרעננה".

עו"ד גינזבורג, סרן במילואים, יליד 1977, היה במשך מספר שנים יועץ התקשורת של סגן שר הביטחון. כשנבחר למועצת העיר בשנת 2003, מטעם מפלגתו של ראש העיר זאב ביילסקי יש לציין, נחשב לצעיר הנבחרים המוניציפליים בארץ. בבחירות המוניציפאליות האחרונות עמד בראש רשימת העבודה והצליח להיבחר בזכות עצמו אם כי זכה רק במנדט אחד. ראש העיר נחום חופרי הטיל עליו את ניהול המגעים הקואליציונים והוא משמש עד כה כיו"ר הקואליציה בצד התפקיד המרכזי של יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה.

בתפקידו החדש כסגן ראש העיר יתמנה גינזבורג גם ליו"ר ועדת הקצאות קרקע, אחת החשובות בועדות העירייה שבראשו עמדה עד כה אורית סייד יצחקי. ועדות אחרות שעמדה בראשם יחולקו לחברי מפלגתה. בראש ועדת תמיכות תעמוד שוש לוין, ובראש הועדה למניעת סמים ואלכוהול וועדת הבריאות החדשה שהקימה העירייה יעמוד מיכאל רייזמן שנכנס למועצת העיר בעקבות פרישתה של אורית סייד.

אנקדוטה מעניינת היא שסגן ראש העיר המיועד איתן גינזבורג גר באותו בנין מגורים שבו מתגורר סגן ראש העיר אריה פרידמן ברחוב בן גוריון בעיר.

דילוג לתוכן