Search

מועצת העיר החלה השבוע בגיבוש תוכנית מתאר חדשה לרעננה שתכנס לתוקף בעוד מספר שנים.

ימים ספורים לפני כניסת מועצת העיר לסידרה של דיונים לקראת שנת התקציב 2011 התכנסה מועצת העיר השבוע כמליאת הועדה המקומית לתיכנון ובניה לישיבת פתיחה של ביוש תוכנית מתאר חדשה לרעננה שיחליף את תוכנית המתאר הקיימת שנכנסה לתוקף בשלהי שנות השמונים.

ראש העיר נחום חופרי ויושב ראש הועדה לתכנון ובניה, סגן ראש העיר איתן גינזבורג סקרו את תוכניות הבניה הקיימות בעיר ותיארו בפני חברי מועצת העיר את התהליך המתוכנן עד לפרסום תוכנית המתאר החדשה. מדובר בכשנה של עבודה במסגרת המקומית הכוללת איסוף נתונים וניתוחם, דיונים במעגלים שונים, מפגשי מתכננים וקובעי מדיניות, תיכנון, הערכת חלופות ובחירת התוכנית המתאימה להפקדה בועדה המחוזית עד למתן תוקף לתוכנית.

בהמשך הציג צוות האדריכלים מצגת בפני חברי מועצת העיר בה תיארו את יכולותיהם ואת הרזומה שלהם ולאחר מכן כל חבר מועצה הציג את החזון שלו לעתיד העיר ונקודות שהיה רוצה לכלול בתוכנית המתאר.

אדריכל העיר סיפר לנוכחים כי את תכנית המתאר הקיימת החלו לתכנן בתחילת שנות השבעים למאה הקודמת ואישורה נעשה בשלהי שנות השמונים. הפעם, כך הוא מקווה, התהליך יתבצע בתוך מספר מועט של שנים וישתלב בחזון "רפורמת סגירת המרפסת" של ראש הממשלה בנימין נתניהו שמתכנן העברת מרכז הכוח מהועדות המחוזיות לועדות המקומיות וזאת על מנת להאיץ תהליכי אישורי בניה שהיום מתמשכים ללא סוף בשל בירוקרטיה מרובה.

 

דילוג לתוכן