Search

מועצת העיר אישרה ניצול מקסימאלי של סכומי התמיכה בבתי כנסת.

לישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב (יום חמישי) הובאה לאישור החלטת ועדת התמיכות המאפשרת העברת סכומי תמיכה שהוקצו לבתי כנסת ולא נוצלו על ידם לבתי כנסת אחרים שנמצאים בעיצומה של בנייה וזקוקים לסכומים נוספים.

מתברר שעד לתחילת קדנציה זו תקציבים רבים שהוקצו לבתי כנסת לא נוצלו בשל היעדר אישורי בניה או היעדר סכומים שהקהילה היתה אמורה להעמיד. מאחר שלא ניתן להעביר תקציב תמיכה משנת תקציב אחת לשניה, ירדו לטמיון סכומי תמיכה לעיתים אף סכומים של מאות אלפי שקלים שלא נוצלו.

אחת המשימות שהרשימה הדתית המאוחדת לקחה על עצמה בקדנציה זו היתה לנתב את הכספים הלא מנוצלים לקהילות שזקוקות לתוספת תמיכה עבור הבנייה או השיפוצים אותם הם מבצעים.

נציג הרשימה בועדת התמיכות, חבר המועצה אריה פרידמן: "לקראת כל סיום שנת תקציב אני נמצא עם היד על הדופק ומברר עם כל בתי הכנסת איזה סכומים לא ינצלו מבקשתם המקורית. הסכומים האלה חוזרים ל"קופה" ומחולקים מחדש לפי הצרכים הדחופים של קהילות ולפי קריטריונים ברורים של עדיפות לבניה חדשה של בתי כנסת. אם בשנים קודמות העברנו כספים לבתי כנסת שעמדו בסיום הבנייה – "אוהל ארי" ו"אחוות רעים" בלב הפארק הרי ששנה שעברה והשנה הכספים יועדו לבתי כנסת שנמצאים בעיצומה של הבניה – "שמע קולי" ו"אחווה" שבנייתן הואצה השנה וזקוקים נואשות להגדלת התמיכה".

אישור העברת הכספים מצריך בירוקרטיה לא קטנה ושיתוף פעולה של פרידמן יחד עם סגן ראש העיר יואל עזרזר ויו"ר ועדת התמיכות, שוש לוין, איפשר את אישור ההליך וזאת למרות התנגדות של מספר חברי ועדה – מלי פולישוק מהאופוזיציה ודיאמנט נציגת מרצ – שדרשו להחזיר את הסכומים הלא מנוצלים לקופת העירייה. מקורות יודעי דבר מוסרים שברשימה הדתית יש כעס רב על אחד מחברי ועדת התמיכות, חובש כיפה, שניצל את המעמד להקצאת סכום נוסף גם לבית כנסת שבוחריו מתפללים בו עבור שיפוצים קטנים ולמרות שכבר קיבלו סכום מכובד מאוד. לדברי המקורות, הקריטריון לחלוקת הסכומים הנוספים הוא לבנייה חדשה ולא מידת הקירבה של חבר ועדה לקהילה זו או אחרת.

אריה פרידמן: "יצרנו קריטריונים ברורים לחלוקת הסכומים וזאת משום שאנו רואים את הצרכים של הקהילות ולא את השתייכותם הפוליטית".

מועצת העיר אישרה את החלטת ועדת תמיכות לא לפני שכל חמשת חברי סיעת מרצ יצאה החוצה על מנת שלא להשתתף בהצבעה. חברי הרשימה הדתית רשמו לפניהם את הדבר ואמרו שיבואו חשבון עם ה"התנהגות המכוערת" כפי שהם מכנים זאת, של חבריהם לקואליציה.

 

דילוג לתוכן