Search

מועצת העיר אישרה לקיחת הלוואת גישור לצרכי פיתוח על סך 47 מיליון שקל.

בישיבת מועצת העיר אישרה המועצה לקיחת הלוואת גישור על סך 47 מיליון שקל לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית של השכונות החדשות ('נאות עוזי' ו'נווה זמר'), שיכללו כ-4,000 יח"ד בסה"כ כמו גם הקמת 10 גני ילדים נוספים ל-15 שכבר הוקמו השנה, במסגרת יישומו של חוק חינוך חינם לגילאי 3.

בחודשים הקרובים תחל העירייה בהקמת תשתיות מתקדמות (כבישים, מדרכות, גינון, צנרת, ביוב, ריאות ירוקות ועוד) לשתי השכונות החדשות: "נאות עוזי" הכוללת כ- 500 יח"ד, ומתוכן כ- 300 המיועדות להשכרה, ושכונת "נווה זמר" הגדולה ביותר בתולדות העיר, ובה מתוכננות כ- 3,500 יח"ד. במסגרת עבודות הפיתוח והתכנון של השכונה החדשה יורחב גם רחוב ויצמן.

יודגש כי עלות עבודות הפיתוח בשכונת "נווה זמר" נאמדת בכ- 350 מיליון שקל, ואילו ההכנסות שיתקבלו מאגרות פיתוח ומהיטלי השבחה נאמדות בסך כולל של כמיליארד שקל. כאמור, הלוואת הגישור תאפשר לעירייה לקדם את תהליך פיתוח השכונות החדשות ולצאת לדרך כבר בחודשים הקרובים. במקביל תושלם ההערכות ליישום חוק חינוך חינם לגילאי 3 – תוספת של 10 גני ילדים בעלות כוללת של כ-10 מיליון שקל וזאת לאחר שהשנה כבר נבנו ברעננה 15 גני ילדים חדשים.

לדברי ראש העיר רעננה, מר נחום חופרי: " לקחנו על עצמנו להוביל ולקדם בכל דרך אפשרית את פיתוח רעננה, ולאפשר בכך לדור הצעיר שלנו להישאר ולגור בעיר, שנמצאת על סף תנופת פיתוח שלא הייתה כמותה זה שנים רבות. סוף סוף הגענו לרגע שבו אפשר לצאת לדרך להקמת השכונה הגדולה בעיר – 'נווה זמר', ובמקביל לה אנו מקדמים את שכונת 'נאות עוזי', את הרחבת פארק המסחר והתעשייה ואת פרוייקט 'כיכר העיר'. היציאה עכשיו לעבודות פיתוח בשכונות החדשות תאפשר לרוכשים הפוטנציאליים ליהנות מסטנדרט מגורים גבוה כבר מיומם הראשון בעיר. בנוסף, אנו נדרשים להקים גני ילדים נוספים עבור המשפחות החדשות ולצורך יישום חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3."

חופרי הוסיף כי "המוניטין הגבוהים של רעננה והביקושים הגבוהים למגורים בה מחייבים אותנו תמיד לחשוב צעד אחד קדימה. מובן וברור שעיר שפניה לעתיד לא יכולה להרשות לעצמה לשקוט על השמרים"! גזבר עיריית רעננה, מר אמיר ברטוב, האחראי לניהול הכספי של עיריית רעננה ב- 34 השנים האחרונות, ציין כי "לאורך כל השנים נוהגת העירייה ליטול הלוואות לצרכי פיתוח בעשרות מיליוני ש"ח בשנה, אשר מוחזרות מהיטלים ואגרות, ומאפשרות לתושבים להמשיך וליהנות מתשתיות ומרמת פיתוח גבוהה ומתקדמת. מימון עבודות הפיתוח בתקופה הקרובה יעשה באמצעות הלוואת גישור קצרת טווח בהיקף של 47 מיליון שקל, לתקופה של עד 3.5 שנים, עם אפשרות לפירעון בכל עת."

גזבר העירייה ציין כי "לאחר נטילת ההלוואה צפוי עומס המלוות של עיריית לעמוד על מקסימום 48% מהתקציב השוטף, כאשר משרד הפנים מאשר עומס מלוות עד 60%. עיריית רעננה התחייבה שלא לעבור את רף ה-50% והצפי הוא שבסוף 2013 יפחת עומס המלוות ויעמוד על מקסימום 41%."

יודגש כי עיריית רעננה קיבלה, זו כבר השנה השנייה ברציפות, את דירוג האשראי הגבוה ביותר האפשרי AAA יציב (Stable) מטעם חברת דירוג האשראי המובילה בארץ ובעולם Standard & Poor's, המיוצגת בארץ ע"י חברת 'מעלות'. הדירוג הגבוה מעיד על יציבותה הפיננסית של העירייה ועל התנהלותה הכלכלית הנכונה.

דילוג לתוכן